DODACI ISHRANI PROFESIONALNIM SPORTISTIMA I REKREATIVCIMA

26 јул

Svaki oblik sporta – profesionalni ili rekreativni, pozitivno utiče na zdravlje čoveka, ali potrebno je voditi računa o ishrani i korišćenju dodataka ishrani. Nema sporta bez dodataka ishrani jer samo uz adekvatnu nadoknadu mikrohranljivih sastojaka može da se očuva zdravlje.

Važna je ishrana po krvnoj grupi!

Kada je ishrana u pitanju, tada je najbolje ishranu prilagoditi krvnoj grupi, jer se na taj način izbegavaju lektini koje ne podnosi krvna grupa, koji mogu da oštete zdravlje. Svakom čoveku je najzdravija ishrana u skladu sa krvnom grupom. Rekreativcima se savetuje uobičajena ishrana u skladu sa krvnom grupom, i u skladu sa potrebnim dnevnim kalorijama od oko 2000 kcal. Ishrana u skladu sa krvnom grupom može da se primenjuje i u vrhunskom sportu, ali je potrebno uskladiti kalorije sa potrebama prema vrsti sporta. Opšte je prihvaćeno, da vrhunski sportista muškog pola ima potrebu za 4000 do 5000 kcal, dok žena sportista ima 30% manju potrebu. Ishrana u vrhunskom sportu treba da zadovolji nekoliko ciljeva.  Prvo: energetske potrebe i mikronutrijente koje obezbeđuju fizičku snagu, brz oporavak između treninga i dobro zdravlje. Drugo: da se dostigne i održi idealna fizička konstitucija za takmičenja. Treće: da se pojača adaptacija i oporavak između treninga. Četvrti: nado-knaditi energiju i unost tečnosti tokom i posle treninga. Krajnji cilj, je smanjiti rizik od bolesti i povreda tokom treninga i preduprediti slabost imunog sistema. Pošto hrana ne sadrži sve mikrohranljive sastojke, ili bi trebalo da unosimo ogromne količine hrane, a i zbog makronutrijenata suplementi su od izuzetne važnosti. Kada je suplementacija u pitanju važi opšte pravilo za dobro zdravlje, a to je: jedan dodatak vitamina C (C Plus, C 300 Plus, Liquid C vit. sa bioflavonoidima i C 1000 Plus), kompleksni multivitaminsko mineralni dodatak Vital A, Vital B, Vital O, Vital AB, New life, Full Spectrum omladini ako ne zna krvnu grupu, Super Mega 50, i dodatak vitamina D-drops. Rekreativcima savetujemo 1 gr vitamina C, multivitamin 3×1 i 4 kapi D dropsa obezbeđuju dovoljno minerala i vitamina za dobro zdravlje, dobar imunitet i brz oporavak posle treninga. Vrhunski sportisti prema Majklu Kolganu imaju povećane potrebe za: 1. Aminokiselinama, belančevinama, kreatin monohidratom (videti asortiman na WWW.CFSPORT.RS 2. Dnevna potreba: Vitamin C 5gr, vitamin E 1200 IJ, beta karotin 25000 IJ, selen 300 mcgr, vitamin D 2000 IJ , cink 50 mg, kalci-jum 400 – 1600 mg, magnezijum 400 – 1200 mg, kalijum 100 mg, hrom 200 – 800 mcgr, koenzim Q10 300 -100 mgr, i još postoji potreba za većim količinama man-gana, joda, bora, vanadijuma, silicijuma i germanijuma. 3. Omega 3 masne kiseline 4 – 5 gr dnevno (7-10% energetskog unosa) 4. Osnovna suplementacija za profesionalne sportiste je sledeće: C1000 Plus 4 tablete dnevno, a pre i posle treninga Liquid C Plus 5 mililitara, da bi se poboljšala resorpcija mlečne kiseline i smanjio stres na organizam. Od kompleksnih multivitamina savetujemo Super Mega 50 2×1. Kao i D-drops 5 kapi. Da bi upotpunili ishranu u postizanju ciljeva ishrane sportista, moguće je koristiti i sledeće kvalitetne dodatke ishrani. OXYMAX povećana količinu kiseonika u organizmu sportiste, štiti organizam od hipoksije – što može uticati na rad organa i rezultate na takmičenju i treningu. Stabilizovani kiseonik koji je netoksičan, brzo se upija, jer cirkuliše rastvoren u plazmi i stiže do svih ćelija koje mogu dati maksimum svoje funkcije. Preporučujemo 3×20 kapi u 2 dcl čiste vode pre jela, ili 60 kapi u 1, 5 litre čiste vode i pijuckati tokom celog dana. Količina OxyMax-a se može povećati indivi-dualno, pre treninga ili utakmica. LOW DEUTERIUM OXY CRISTAL je stabilizovani kiseonik veće koncentracije u magnetisanoj vodi, u kojoj je smanjen sadržaj deuterijuma. Preporučuje sa 3×10 kapi u 2 dcl vode pre jela ili 30 kapi na 1,5 lit. vode i pijuckati tokom celog dana. Oxu Max i Oxu kristal 1 RHODIOLIN je biljni antistre-sni dodatak ishrani sa adap-togenim svojstvima, uskla-đuje odgovor tela na fizičke, hemijske i psihičke podraža-je, bilo da dolaze iz spoljašnje sredine ili iz unutrašnjosti tela. Pomaže normalnu funk-ciju žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Aktivni sastojci utiču na ćelijskom nivou na stvaranje energije u mitohondrijama, jer pos-pešuju sintezu adenozin trifosfata (ATP), sin-tezu belančevina, RNK, kreatin fosfata. Krajnji rezultat je povećanje mase kontraktilnih mišića. Na srčani mišić deluje tako što povećava udarni volumen srca, smanjuje se broj otkucaja i stabilizuje puls pri fizičkom naporu. Povećava mentalnu i fizičku izdržljivost sva-kome ko koristi, a savetuje se 2 x 1 za redovnu upotrebu, dok kod povećanih očekivanih napora može se uzeti i 2 x 2 kapsule posle jela.  ORGANIC NONI tečni, biološki aktivni dodatak ishrani koji može redovnom upotrebom većih koli-čina povećati mišićnu masu, zbog sadržaja visikokvalitetnih aminokiselina. Deluje roboran-tno na organizam, obezbeđuje homeostazu organizma i veću izdržljivost. Preporučujemo kod redovne primene 2 x 30 ml pre jela, ali za postizanje veće mišić-ne mase da se uzima 2 x 100 ml. ORGANIC ACAI tečni biološki aktivni dodatak, sa veoma jakim antioksidativnim dej-stvom (ORAC vrednost 112 700). Pomaže metabolizam masti i šećera, deluje protiv upalno i deluje protiv bola, štiti endotel krvnih sudova od oštećenja i pomaže zdravlje vezivnog tkiva (zglobove). Može da se koristi redovno 2 x 30 ml pre jela a u fitnes sportu, gde je potebna dobra figura, savetuje se 3 x 100 ml pre jela.  1   COENZIME Q10, COENZIME SUBLINGUAL, MEGA COENZIME Q10 PLUS, SUPER MEGA COENZIME Q10, su dodaci sa koenzimom Q10 koji je veoma važan za zdravlje sportista, jer pre svega je antioksidans koji štiti ćelije od dejstva slobodnih radika-la, što je od posebnog zna-čaja, naročito kada su mito-hondrije ćelija u pitanju, jer se tu stvara energija u mišić-nim ćelijama. CoQ10 obez-beđuje vezu u lancu transporta elektrona u proizvodnji ATP-a tj. u proizvodnji energije. Svakodnevna potreba sportiste za CoQ10 je 100 mg, ali kada je veći tempo, veći napor može i da se poveća količina. OMEGA 3 CONCENTRATE je visoko kvalitetan dodatak esencijalnih masnih kiselina, Omege 3, EPA i DHA koji su dobijeni molekularnom destilacijom. U pitanju su male kapsule, koje se dobro podnose, i preporučuje se upotreba 2×1 kapsula dnevno. Značaj Omege 3 za spor-tiste je u tome, što učestvuju u izgradnji ćelij-skih opni (mišića, nerava) i pospešuju prenos kiseonika kroz ćelijsku opnu. Pored toga su polazna osnova za prostaglandine, koji regu-lišu rad srca, mozga, krvni pritisak, sistem, funkciju pluća i gustinu krvi. Za zdravo srce LIQUID L -KARNITIN je derivat aminokiseline lizina koji je sastavni deo više enzima u ćeliji koji su zaduženi za proces preno-sa dugačkih lanaca masnih kise-lina kroz opnu mitohondrija, do mesta njihove oksidacije. To znači ponovo energiju i snagu mišića. Takođe pomaže gubitak telesnih masti na račun poveća-nja skeletnih mišića. Postoje još dodaci kao što su: BEE POWER i SPIRULINA CHLORELLA PLUS, koji su izuzetni dobri izvori aminokiselina, ali gde aktivni sastojci deluju imunomodula-torno. IRON PLUS je preparat gvožđa koji može prirodnim putem, bez nus-pojava da obezbedi helirano gvožđe za nadoknadu, naročito ako su žene sportisti u pitanju, jer one su sklone anemijama. Jedna tableta sadrži 14 mg gvožđa, 30 mg vitamina C i 10 mg bioflavonoida.  1   JOINT PROTEX PLUS se preporučuje za zaštitu zglobova, jer sadrži prirodne materije za izgradnju vezivnog tkiva sa biljnim ekstraktima, koji regu-lišu detoksikacione procese u zglobovima, a preporučujemo 2×1 dnevno posle jela. Voda je važan činilac dobrog zdravlja sporti-ste, jer nije samo prenosilac hranljivih sastoja-ka i hormona, već je prenosilac elektroma-gnetnih informacija u telu, koji su znatno brži od prenosa puten nervnih impulsa. Joint protex   Sportistima profesionalcima i rekreativcima preporučujemo korišćenje vode iz AQUARIONA, koja obezbeđuje prečišćenu, filtriranu vodu, jonizovanu vodu, alkalizovanu po izboru, sa malo klastera i većim sadržajem kiseonika. Kao što je potrebna stručna pomoć nutricio-nista i trenera kod profesionalnih sportista da pravilno odrede hranu koju treba da unosi sportista, tako treba da odrede i količinu vode, kao i kada i koliko da pije. Stručni ljudi koji vode sportistu treba da imaju u vidu svu raspoloživu literaturu koja govori o tome, da nema sporta bez odgovarajućih dodataka ishrani, ukoliko želite sačuvati dobro zdravlje sportiste, uz vrhunske sportske rezultate. Lekari u savetovalištima CaliVite International su voljni da pomognu u određivanju najade-kvatnijih suplemenata imajući u vidu vrstu sporta, konstituciju sportiste, krvnu grupu i energetske potrebe. Aqarion 1

Prim mr sci dr Amalija Tarnocki

  https://www.youtube.com/watch?v=S7B9_LXOJT0&list=UUQae_Z0qVz9NBbXJSSFVXdQ&index=23

Dodaci ishrani, hranljive supstance preporučene kod akni

24 јул

Akne *

Različite vrste akni:
1 – Cistične akne na licu,
2 – Akne na trbuhu,
3 – Akne na grudima i ramenima

Akne (latAcne vulgaris) su inflamatorno (upalno, zapaljensko) oboljenje kože, uzrokovano promenama u pilosebacealnoj jedinici (strukturi koja se nalazi u koži i sastoji se iz folikula dlake i njemu pridružene lojne žlezde). Uobičajeno je da se akne nazivaju bubuljice.

Ovo stanje obično nastaje tokom puberteta, i naročito je zastupljeno u populaciji zapadnih zemalja, što se objašnjava većom genetskom predisponiranošću. Akne su pojavni oblik preteranog odziva lojnih žlezdi na uobičajene nivoe muškog hormona testosterona. Kod većine ljudi ovaj prenaglašen odziv nestaje tokom vremena i oko dvadesete godine akne nestaju ili se u najmanjoj meri povlače, bilo delimično bilo privremeno. Međutim, ne postoji način pomoću koga se može pouzdano predvideti koliko dugo vremena će one opstati, i kod nekih osoba one se zadržavaju decenijama, i opstaju u tridesetim i četrdesetim godinama života, pa ponekad i kasnije. Akne pogađaju veliki procenat populacije u nekom od životnih razdoblja.

Sam izraz akne potiče iz netačno preuzetog grčkog izraza άκμή (akme, u smislu osipa kože) koji se sreće u spisima Etiusa Emideusa.

* Izvor: Wikipedia

Akne su upala kože koje potiču iz malih lojnih žlezda kože. Lojne žlezde se, uglavnom, nalaze u folikuli dlake i stvaraju sebum (loj), prirodnu masnoću kože koja održava vlažnost kože i kose. Ako je žlezda začepljena, loj ne može da ističe, a bakterije se umnožavaju u matičnoj žlezdi, što dovodi do upale. Na koži se manifestuje u različitim oblicima, u vidu papula (crvene bubuljice) mitesera i gnojanica. Preko tri četvrtine mladih imaju akne, a teški slučajevi mogu da ostave trajne ožiljke.

Stvaranju akni doprinose mnogi faktori. Genetsko nasleđe, masna koža, hormoni (posebno muški androgeni), pilule za kontracepciju, loše podnošenje nekih namirnica, stres. Faktori ishrane takođe mogu da igraju bitnu ulogu za nastanak akni.

Preporuke za način ishrane:

Preterano konzumiranje zasićenih (npr. masno meso, punomasno mleko i čokolada) i stvrdnutih masnoća (margarin i industrijski prerađene životne namirnice) mogu da podstiču nastanak akni, tako što povećavaju stvaranje loja. Životne namirnice, koje sadrže mnogo rafinisanih ugljenih hidrata (posebno saharoze), a malo dijetnih vlakana, mogu, takođe, da stimulišu stvaranje loja da inhibiraju odbranu od bakterija i izazovu akne. Loša podnošljivost nekih namirnica (posebno orašastih plodova, kola napitaka i čokolade) može da doprinese stvaranju akni.

Posebne napomene:

- Mesta pogođena aknama perite tri puta dnevno blagim sapunom i frotirskom rukavicom.

- Kod akni na licu: šminka zatvara pore, zato je treba što je moguće manje koristiti, a kosu je potrebno što češće prati.

Preporučene hranljive supstance (dodaci ishrani) kod akni:

 Vitamin A, 50.000 – 100.000 IJ

Velike doze vitamina A uzimati samo uz lekarski nadzor.

Preporučuje se probni period u trajanju od 2-4 meseca. Da bi se sprečio nastanak viška vitamina A, spuštati postepeno dozu, čim se primete prvi znaci poboljšanja, sve dok se ne utvrdi najniža doza, koja je delotvorna.

Vitamin E, 800 mg

Usporava razgradnju vitamina A u telu; treba ga uzimati zajedno sa vitaminom A.

Vitamin B6 i magnezijum

Delotvorno sredstvo protiv izbijanja predmenstrualnih akni. Uzimati nedelju dana pre i tokom menstruacije.

Selen, 200 μg

Veoma delotvoran u lečenju gnojanica, uzimati zajedno sa cinkom.

Cink, 50 – 100 mg

Veoma delotvoran u lečenju gnojanica, uzimati zajedno sa selenom.

Hrom, 200 μg

Uzimati organska jedinjenja hroma ili kvasac obogaćen hromom.

 

Gama-linoleinska kiselina (GLK), 200 μg, 4 – 8 kapsula ulja od noćurka (EPO)

 Uzimati zajedno sa najmanje 100 mg vitamina E.

Izvor:  Burgerštajnov priručnik hranljivih supstanci

CaliVita Srbija

Najbolja i najjednostavnija kombinacija je preparat Power Mins (sadrži sve neophodne minerale) i Evening Primrose Oil (ulje žutog noćurka).

Akne

http://www.calivita.com/

 

 

 

 

I Ti treba da živiš!

23 јул

Prenosim u celosti korisne savete Vesne Mihajlović:

Vesna Mihajlovic

Kineski mudrac je rekao:
– Kada si bolestan idi kod lekara, on će ti dati recept – i lekar  mora živeti.
– Sa receptom ćeš otići u apoteku, dobićeš lek – i apotekar mora živeti.
– Kada dobiješ lek, baci ga – i ti moraš živeti.
Naše telo je najbolji lekar, 24h je programirano da popravlja i održava naš organizam u najboljem stanju. Mi mu samo ne trebamo otežavati taj posao. Tako je odvajkada uređeno.
Mi smo sebi najbolji apotekari kad dajemo telu Prirodnu hranu kao lek.
Ljudi, nažalost, odstupaju od toga pa telu daju pogrešan “lek“ (hranu) i odmažu mu u tom procesu.
Neka ti hrana bude lek, neka ti lek bude hrana – Hipokrat, stari vek
Duši daju pogrešnu hranu – negativne misli, stvarajući tako negativno okruženje i negativne događaje. Na taj način polako stvaraju preduslove za bolest, tj. za odstupanje od našeg prirodnog stanja – zdravlja
Kako možete na jednostavan način biti sebi najbolji lekar…
– Setite se koliko ste Moćni, sva Moć je već u Vama samima, ne traži spolja – pogledaj duboko u sebe
– Dajte telu pravu hranu – Prirodnu hranu, pijte izvorsku – Živu vodu, dišite Svesno – duboko
– Negujte Zdrave misli – stvarajte Zdravo okruženje, prizovite Pozitivne ljude i Događaje u vaš život
– Družite se sa Prirodom, vratite joj se, ona bez nas može – mi bez nje teško…
– Budite u kontaktu sa majkom Zemljom, uzemljite se – hodajte bosi
– Upijajte kad god možete svaki zrak Sunca, unosite preko potrebnu energiju a i stvarate vitamin D
– Delite nesebično Ljubav, što više dajete – više dobijate
… i smejte se od

srce gif

 

 

Smeh je najbolji lek

Sme[ko gif

 

Ti treba da ziviš 2

 

Tajne najzdravijih ljudi na svetu

22 јул

Postoje mesta gde su ređe bolesti poput dijabetesa, srčanih bolesti i raka, u odnosu na ostale delove sveta

20

Bez obzira na područje na kom živite, možete preuzeti navike najzdravijih ljudi sveta kako biste sačuvali svoje zdravlje. Zapamtite da je pravilna ishrana prvi korak prema zdravom psihičkom i fizičkom životu

Dijabetes

Iako su stope dijabetesa alarmantne na području Meksika, Tarahumara Indijanci, koji žive u Copper Canyonu (Meksiko) gotovo da ne znaju što je to dijabetes tipa 2. 

 Oni jedu hranu prepunu ugljenih hidrata, ali im se obroci temelje na nerafinisanim ugljenim hidratima. Kao začine koriste cimet, peršun i beli luk koji takođe imaju blagotvoran učinak na šećer u krvi. Osim toga, žive tradicionalnim načinom života koji uključuje mnogo vežbi i na taj način povećavaju otpornost tela na dijabetes. 

Garlik kaps beli luk i persun

Rak

Kamerun je država u Africi gde su bolesti probavnog sistema, uključujući i rak debelog creva, jako retki. Jedan od ključnih razloga je ishrana bogata vlaknima i smanjena konzumacija mesa. Istraživanja su pokazala da, ako bismo jeli manje crvenog mesa, a više vlakana, u svetu bi se sprečilo više od 64.000 slučajeva raka. 

Stanovnici Kameruna imaju manji rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti, infekcija i bolesti respiratornog sistema, a za to su zaslužna vlakna iz žitarica kao što su ječam, heljda, zob. 

Varenje

Depresija

Iako biste pomislili da su Islanđani zbog vremenskih prilika depresivniji u odnosu na druge narode, kod njih je zabeležen najmanji broj slučajeva depresije. Jedan od glavnih razloga je ishrana bogata omega 3 masnim kiselinama. 

Islanđani jedu veliku količinu ribe, koja obiluje omega 3 masnim kiselinama i jagnjetinu koja pase irsku mahovinu, takođe bogatu omega 3 masnim kiselinama. 

Naučnici su dokazali da omega 3 masne kiseline sprečavaju nastanak depresije, smanjuju njene simptome i pomažu kod anksioznosti. 

Stres

Srčane bolesti

Narod s Krita je jedan od najzdravijih, a za to je zaslužna mediteranska ishrana. Maslinovo ulje sadrži moćne antioksidanse koji se suprotstavljaju slobodnim radikalima. Omega 3 masne kiseline, koje se nalaze u morskim plodovima, sprečavaju nastanak krvnih ugrušaka. 

Oni često jedu i dvopek, vrstu tvrdog hleba koji je pun vlakana. Umaču ga u crno vino, maslinovo ulje ili jabukovo sirće. Hrane se zelenim lisnatim povrćem,  a za desert jedu jogurt pomešan s medom. Stručnjaci veruju da je njihovo zdravlje odlično i zbog male količine crvenog mesa koga unose. 

Srce

Šta je CaliVita?

22 јул

Vaš sponzor: Radunka Bogdanović

Kodni broj: 381 4324852 

Moji podaci sa slikom

Za zdravlje srca

22 јул

Preporuka lekara za pravilan rad srca

Dobri rezultati u prevenciji i saniranju bolesti srca postižu se sa proizvodima  Koenzim Q10  i  Omega 3 koncentrat zato što oni sinergistički deluju, i zajedničkim delovanjem mogu ostvariti jače dejstvo.

Kliknite na naziv proizvoda da biste saznali više.

Za zdravo srce

Beauty Formula za zdravu kosu, nokte i kožu

20 јул

Beauty Formula (90 tableta)

Beauty Formula je složeni dodatak ishrani , koji se sastoji od specijalne mešavine vitamina, minerala, aminokiselina, kolagen i blagotvornih aktivnih biljnih sastojaka.

Na koji način ove komponente doprinose očuvanju lepote?

Jedna od glavnih komponenti preparata jeste silicijum, koji je u ovoj formuli prisutan u dva oblika. S`jedne strane izolovano, s`druge kao jedan od aktivnih sastojaka biljke rastavića, koji se ovde koristi u vidu ekstrakta. Silicijum se u organizmu u najvećim količinama nalazi u vezivnom i potpornom tkivu. Tako, na primer, čuva elastičnost kolagenskih vlakana kože, dalje, neophodan je za očuvanje strukture kose i noktiju, a takođe je bitan gradivni elemenat zglobova i tetiva. Pošto izuzetno pozitivno deluje na elastičnost i mladalački izgled kože, a kosu i nokte čini snažnim i otpornim, ovaj element čini veoma popularnu osnovu za izradu savremenih kozmetičkih formula.

Aminokiseline koje sadrže sumpor, kao na primer L-cistein i L-metionin iz ove formule, predstavljaju gradivne elemente proteina (keratina), koji čini otpr. 95% kose, zato oni mogu u priličnoj meri da doprinesu očuvanju njene zdrave strukture. Izvanredno se primenjuju u tretiranju slabe, izlomljene kose, a pored toga mogu blagotvorno delovati na elastičnost kože, odnosno na strukturu noktiju.

Treću grupu glavnih aktivnih sastojaka Beauty Formule čine vitamini. Vitamin A, B2, B3 i C, pored svojih brojnih pozitivnih efekata, odgovorni su i za očuvanje zdrave strukture kose, kože i noktiju. Vitamin B6 igra ulogu u metabolizmu belančevina, dok je vitamin B12 (između ostalog) bitan učesnik energetskih procesa u organizmu.

Pored vitamina, Beauty Formula sadrži i razne lekovite biljke (rastavić, kopriva), kao i brojne mineralne materije. Jod je mikroelement koji je važan ne samo za funkcionisanje štitne žlezde, već i za zdravlje kose, kože i noktiju. Cink, pored podrške koju pruža imunom sistemu, omogućava i očuvanje zdrave strukture kože, a bakar igra bitnu ulogu u normalne pigmentacije kože i kose.

Sastojci Beauty Formule mogu pomoći u tome da nam koža bude mladolika i elastična, kosa sjajna i bujna, a nokti jaki i otporni. U toku kombinovanja aktivnih sastojaka preparata smo se, naravno, i ovog puta trudili da upotrebimo oblike sa organskim spojevima, ćija je apsorpcija u organizmu mnogo efikasnija i pogodnija, nego u slučaju neorganskih oblika.

Kome preporučujemo?

  • Osobama koje pate od gubitka kose
  • Osobama koje imaju rascvetalu i izlomljenu kosu
  • Osobama koje pate od problematične kože lica (akne)
  • Osobama čiji nokti su slabi i lomljivi
  • Svima koji žele da poboljšaju svoj izgled ili očuvaju zdravlje svoje kose, kože i noktiju.

Aktivni sastojci po tableti

Vitamin A 2500 IU
Vitamin C 30 mg
Vitamin B2 5 mg
Nijacin 30 mg
Vitamin B6 10 mg
Vitamin B12 10 mcg 
Holin 30 mg 
Silicijum 40 mg
Cink 10 mg
Bakar 2 mg
Jod 50 mcg
Kolagen 100 mg
L-metjonin 100 mg
L-cistein 77 mg
Ekstrakt rastavića (std.6% silicijuma) 90 mg
Bio-ekstrakt koprive (4:1) 40 mg 

Upotreba

1 tableta dnevno.

zdrava kosa 2

 

Ključne reči:  zdrava koža, mladalačka elastična koža, problematična koža lica, akne, zdrava kosa, slaba lomljiva izlomljena rascvetala bujna kosa, gubitak kose, zdravi nokti, lep zdrav izgled…

Прати

Добијте сваки нови чланак достављен у ваше поштанско сандуче.

Придружите се 29 других пратиоца