New Bioharmonex, Emiter pulsnog magnetnog polja

14 мар

BioHarmonex 3

BioHarmonex 3

KONTAKT:  rbduna@gmail.com

New Bioharmonex,
Emiter pulsnog magnetnog polja

Šta je Bioharmonex?

Bioharmonex je elektronski uređaj koji emituje pulsne elektromagnetne talase niskog intenziteta.

Čemu služi?

Svaka živa ćelija u ljudskom organizmu proizvodi elektromagnetno polje, i to je jedan od načina na koji ćelija komunicira sa ostalim ćelijama u cilju regulisanja različitih fizioloških procesa. Ovo elektromagnetno međućelijsko komuniciranje je lakše shvatiti kada znamo podatak da naše telo čini 70 % vode, a neophodno je da bi se koordinisale aktivnosti ćelija. Organ ili žlezda u telu može vršiti samo jednu od metaboličkih funkcija, ali da li ste ikada razmišljali koliko je pojedinačnih ćelija uključeno u obavljanje te funkcije?
Jedan od naučnika koji se bavi proučavanjem energije fluida je Dr. Sci. Mae-Wan Ho.Dr Ho je postavio pitanje kako je moguće da toliki broj ćelija ( 75 triliona i još veći broj molekula ) koje ulaze u sastav našeg organizma može funkcionisati kao jedna jedinica. Dr Ho je zaključio da je ključ dobre funkcije organizma energetska komunikacija između ćelija. Direktna posledica postojanja energije između ćelija je činjenica da je ceo sistem osetljiv i celo telo reaguje na specifične slabe signale, koji mogu poticati iz samog tela ili iz spoljne sredine. Dr. Ho je primetio da se ovi signali šire kroz telesni sistem i pojačavaju se energijom koja već postoji između naših ćelija, a krajnji rezultat toga je koordinisana aktivnost ćelija.
To šta je Dr. Ho opisao se naziva biorezonancom. Većina ljudi povezuje reč rezonanca sa zvukom, ali u fizici rezonanca može značiti i pojačanje signala ili vibracije kao odgovor na spoljne nadražaje, a koje imaju istu frekvenciju kao i naš organizam.
Naučnici su znali da spoljni signali mogu da stimulišu komunikaciju između ćelija, pa je bilo normalno da se upotrebe znanja o elektromagnetnim karakteristikama specifičnih tkiva kako bi medicina mogla da ih iskoristi u terapeutske svrhe. Do danas su dobijeni ohrabrujući rezultati o upotrebi biorezonance. Klinička istraživanja pokazala su da biorezonanca pomaze u otklanjanju uzroka i simptoma velikog broja bolesti, pomaže u jačanju imunog sistema i pomaže u održavanju dobrog zdravlja čitavog tela.
Ono šta biorezonancu čini posebno zanimljivom je to što ona koristi bio komunikacione sisteme samog organizma kako bi poboljšala mogućnost organizma da održi dobro zdravlje. To je potpuno prirodan, preventivni i holistički pristup zdravlju. Kada znate ovo shvatićete da su biorezonantni uređaji relativno jeftini, jednostavni za upotrebu i sve se više koriste među ljudima kojima je bitan kvalitet života.
Naše telo ima prirodnu težnju da izbegne bolest i da zadrži dobro zdravlje i stabilnost.Ova prirodna unutrašnja stabilnost se naziva “hoemostaza”. Bioharmonex je napravljen kako bi poboljšao homeostazu i poboljšao efikasnost prirodnih bioloških mehanizama našeg tela. Što su biološki procesi efikasniji, veća je mogućnost tela da održi zdravlje i da izbegne bolest.

Kako Bioharmonex radi?

Bioharmonex koristi malu bateriju da bi emitovao elektromagnetne talase male frekvencije ( 1 Hz do 200 Khz). Određena šema emitovanja elektromagnetnih talasa zavisi od programa koji koristimo. Svaki od ovih 25 programa je posebno napravljen da bi odgovarao elektromagnetnoj aktivnosti određenog dela tela. Kako je ranije naglašeno to je od najvećeg značaja da bismo postigli rezonancu. Svaki program cilja na određeni fiziološki proces i to pomaže poboljšanje specifične funkcije tela.
Signali koje emituje Bioharmonex su malog intenziteta potpuno bezbedni za korišćenje za sve starosne grupe, za ljude svih zdravstvenih kategorija, može se bezbedno koristiti kod ljudi sa ugrađenim pacemaker-om ili nekim drugim elektronskim uređajem. Signali se ne mogu osetiti, ali su efikasni na ćelijskom nivou dok god se nalazite u blizini aparata ( na 1,5 m od aparata). Aparat se može priključiti na emiter, koji je specijalno dizajniran da pojača njegovo delovanje.

Nešto više o programima

Bioharmonex radi sa 25 programa, a svaki program sadrži nekoliko podprograma. Ovi programi i podprogrami rade na posebnim frekvencama, amplitudama, i sa posebnim intenzitetom elektromagnetnih talasa sa ciljem da utiču na biološke prozore ćelija, tj. tačno određen obrazac rada mora se primenjivati na ćelijama koje učestvuju u specifičnim tkivnim procesima. Svaki program traje 25-30 min. i efektivan je u radijusu od 1,5 m od uređaja. Većina programa se može koristiti nekoliko puta dnevno, ali je preporučena doza 6-9 programa dnevno.Terapijski efekat se neće povećati iako se poveća broj dnevnih upotreba aparata.

Šta je to biološki prozor ?

Ovaj termin označava tačno određeni metabolički proces na koji se ovom terapijom deluje. Specifični metabolički proces se traži u programima.

Programi su sledeći:

CHILD: ( DETE)
Rapidne promene, kao i rast i razvoj deteta znače da je metabolizam deteta sa posebnim karakteristikama. Ovim programom podstiču se posebne metaboličke promene i procesi ćeljske deobe i razvoja tkiva, podstiče se mentalni razvoj deteta i moć rasuđivanja, kao i razvitak efikasnosti imunog sistema.

IMMUNE:
Ovaj program namenjen je pojačanju imunog sistema. Putem stimulisanja elektromagnetne aktivnosti pojačavaju se procesi replikacije, diferencijacije i aktivnosti limfocita ( svih ćelija bele loze). Do sada objavljeni naučni radovi ukazuju da se bio- rezonancom može poboljšati funkcija celokupnog imunog sistema. Ovaj program se može efektivno kombinovati sa drugim programima za jačanje imunog sistema kao što su : Child, Forever Young, Relax, Biorythm i Meridian.

FOREVER YOUNG ( ZAUVEK MLAD ):
Pospešuje anti oksidativne aktivnosti i na taj način bori se protiv starenja i oštećenja ćelija. Takođe poboljšava funkciju imunog sistema i libido. Ovaj program se može kombinovati sa programima Relax, Nerves, Detox, Circulation, Biorythm, Meridian.

HORMONE:
Ovim programom se deluje na receptore ćelija sa ciljem poboljšanja njihove osetljivosti na hormone. Ovaj program je od koristi za smanjenje simptoma menopauze i pred menstrualnih simptoma (PMS).

PAIN:
Analgeziju izaziva svaka supstanca koja smanjuje mogućnost osećanja bola. Telo koristi kao prirodne analgetike supstance koji pripadaju neuroransmiterima, tj. endorfine i enzime iz grupe proteaza. Ovim programom se poboljšava osetljivost na ove prirodne analgetike, što može redukovati bolove u slučaju povrede, problema sa zglobovima i glavobolje. Ovaj program treba kombinovati sa programima Relax, Nerves, Forever Young, Hormone, Circulation, Biorythm, Meridian, kao i sa pogramima koji poboljšavaju digestiju i detoksifikaciju Detox, Digestion, Liver-Pancreas i Urinary.

RELAX:
Vaš organizam reaguje na negativne psihološke ili fizičke stimuluse proizvodnjom stresnih hormona adrenalina i kortizola. Ako receptori u telu postanu manje osetljivi na ova dva hormona, a istovremeno se poboljša osetljivost na prirodne umirujuće neurotransmitere kao što su serotonin i dopamin, naše telo će postići relaksiranost i smirenost. Ovaj program treba koristiti kako bi se izbegao negativan efekat stresa i da bi se postigao osećaj smirenosti.

NERVES:
Ovim programom se postiže optimalno funkcionisanje nervog sistema. Još u srednjoj školi smo učili da nervni impulsi spajaju nervne ćelije tj. premošćavaju gapove između nervnih ćelija ( sinapse) putem elktromagnetnih impulsa.Ovaj program će poboljšati Vaše mentalne kapacitete i poboljšaće motorni ( mišićni odgovor). Može se kombinovati sa programom Relax da bi se smanjila hronična napetost.

WEIGHT LOSS: ( GUBITAK TEŽINE)
Jedini način da se smanji količina masti u organizmu jeste oslobađanje masti iz masnih ćelija, adipocita i njihova obrada u lipoproteine na niovu jetre. Jednom kada su masti prevedene u lipoproteine, mogu se koristiti u oksidativnim procesima kao izvori energije, ili mogu biti izbačene kao višak iz organizma. Ovaj program pospešuje te procese i koristi se za održavanje idealne telesne težine.

DETOX :
Bez obzira na naš način života u telu se nakuplja određena količina toksina. To mogu biti pesticidi, konzervansi ili neka druga zagađenost hrane koju jedemo, ili se toksini mogu nakupljati zbog našeg životnog stila- pušenje, alkoholizam ili narkomanija. Postoje načini da se organizam reši ovih supstanci, najčešće pomoću jetre, bubrega i slezine. Tokom procesa obrade ovih supsatnci troše se velike količine energije. Ovaj program sadrži nekoliko podprograma koji pomažu funkcionisanje jetre, bubrega, slezine, pankreasa, i tankog creva. Može se kombinovati sa sledećim programima: Respiratory, Digestion, Liver- Pancreas and Urinary kako bi se podržalo čišćenje organizma i dobra funkcija metabolizma.

EYE- VISION : OČI, OŠTRINA VIDA
Za dobru funkciju očiju neophodno je dobro fukcionisanje na ćelijskom nivou. Ovaj program je namenjen poboljšanju funkcije i regenaraciji ćelija koje su bitne za dobar vid. To može biti dobro kada se u toku BRT koriste i karoten, lutein, vitamin C, masne kiseline i cink. Ovaj program bi trebalo koristiti nekoliko puta dnevno.

CIRKULACIJA:
Ovaj program je namenjen poboljšanju funkcije i zdravlja svih komponenti kardiovaskularnog sistema. Može se efektivno kombinovati sa programima kao sto su: Relax, Nerves, Forever Young, Hormone, Biorhythym and Meridian, kao i sa programima koji podržavanj varenje i detoksifikaciju Detox, Digestion, Liver Pancreas i Urinary.

RESPIRATORY:
Ovaj program je namenjen plućima i pojačava funkciju ovog vitalnog organa.

DIGESTION:
Kvalitet hrane koju jedemo je bitan faktor naše ishrane, ali je takođe bitno i da se apsorbuju svi hranljivi faktori koje unesemo u naš organizam. To je donekle posao crevnih bakterija i onih koje su priljubljene uz zid tankog creva i zovu se enterociti. Ovaj program deluje na elektromagnetnu aktivnost enetrocita i ima zadatak da ih učini efikasnijim. Takođe ovaj program pojačava funkciju jetre i žučne kese, koji produkuju žuč i bitni su za varenje hrane. Ovaj program je od koristi u svim slučajevima digestivnih poremećaja i kod osećanja nelagodnosti u trbuhu. Može se efikasno kombinovati sa drugim programima kao što su Liver- Pancreas, ili Detox, i sa suplementima koji pomažu varenje.

LIVER-PANCREAS: Jetra i pankreas
Još jedan program namenjen poboljšanju varenja i apsorpcije hranljivih sastojaka. Jetra ima mnogobrojne funkcije, između ostalog reguliše i metabolizam masti i šećera, produkuje žuč i bitna je za proces varenja. Pancreas produkuje enzime za varenje i, takođe, pomaže ćelijama da iskoriste glukozu produkcijom insulina. Hrana koju jedemo često sadrži enzime koji pomažu varenje, ali se često u toku kuvanja i pripreme ovi enzimi uništavaju. To znači da pankreas mora da produkuje veliku količinu enzima da bi se sva ova hrana adekvatno svarila.Ovaj program poboljšava funkciju pankreasa i jetre i naročito je efikasna u kombinaciji sa programima Digestion i Detox. Najbolji efekat se postiže kombinovanjem sa dodacima ishrani koji poboljšavaju varenje.

SKIN:
Ovaj program poboljšava regeneraciju epitela i drugih ćelija odgovornih za zdravlje kože.

URINARY:
Bubrezi vrše veliki broj funkcija u organizmu, između ostalog regulišu hormonski status u organizmu, produkciju ćelija krvi, metabolizam soli i vode i razmenu supstanci koje ulaze u sastav kostiju. Jedna od najbitnijih uloga bubrega je filtriranje i odstranjivanje toksičnih materija našeg metabolizma, i zbog svih ovih razloga smanjena funkcija bubrega može ozbiljno ugroziti naše zdravlje. Ovaj program je namenjen poboljšanju funkcije bubrega i celog urinarnog trakta, i može se kombinovati sa programom Detox za postizanje boljih rezultata. Najbolji rezultati se postižu uključivanjem programa u ranim jutarnjim časovima i u poslepodnevnim časovima.

BONE-SPINE: kosti- kičma
Mnogi ljudi smatraju da se kosti tokom vremena ne menjaju, a istina je da se kosti aktivno menjaju kao i većina naših organa. Da bi ostale zdrave, ćelije kostiju se moraju regenerisati i moraju biti sposobne da apsorbuju strukturalne minerale iz naše krvi, kao što je npr. kalcijum. Fizička aktivnost jača snagu kostiju, njihovu sposobnost da se obnove nakon preloma i smanjuje mogućnost nastanka osteoporoze. Ovaj program je namenjen poboljšanju funkcije i efikasnosti koštanih ćelija i može pomoći održanju jake strukture kostiju, oporavak nakon preloma i borbu protiv ostoporoze.

AFTER TRAINING: posle treninga
Intenzivna fizička aktivnost zahteva dobre metaboličke aktivnsoti organizma. U toku vežbanja smanjuju se energetske zalihe organizma i smanjuje se količina kiseonika u cirkulaciji, pojačava se količina mlečne kiseline i katabolizam mišićnih vlakana. Nakon prestanka fizičke aktivnosti metabolizam odmah počinje da radi na nadoknadi energije i na jačanju mišićnih ćelija. Ovaj program je namenjen pojačavanju funkcije ćelija koje učestvuju u regeneraciji organizma nakon fizičke aktivnosti. Brzina i efikasnost oporavka su u direktnoj vezi sa fizičkim sposobnostima, a ovaj program može poboljšati naše sportske mogućnosti i nivo fizičke aktivnosti.

MERIDIAN:
Na osnovu učenja tradicionalne kineske medicine naše telo je prekriveno nevidljivom mrežom kanala koji se nazivaju meridijani. Ovi meridijani se nalaze ispod naše kože na različitim dubinskim nivoima i komplementarni su našem vaskularnom sistemu, mišićima i nervnim putevima. Meridijani igraju bitnu ulogu u komunikaciji i koordinaciji između različitih organa tela, i u cirkulaciji. Kada je protok energije kroz meridijane poremećen, metabolička harmonija i balans su narušeni. To telo čini manje otpornim na bolesti, povrede i bolove. Kineska tehnika akupunkture i akupresure je zasnovana na stimulaciji pojedinih tačaka na merdijanima, koje zatim stimulišu druge tačke na istom meridijanu. Meridijani su veoma osetljivi na elektromagnetnu terapiju. Program meridijani na Bioharmonexu je namenjen stimualaciji i harmonizaciji meridijana, poboljšanju optimuma metaboličkih funkcija i dobrom zdravlju celog organizma. Osećaj dobrog zdravlja može se poboljšati kada se istovremeno koristi i Biorhythm program.

BIORHYTHM: bioritam
Fizičke, emotivne i intelektualne sposobnosti svake osobe na zemlji nisu konstantne i zavise od cikličnih promena tj. biološkog ritma. Tačan unutrašnji mehanizam ovih promena nije dovoljno poznat, ali jedan od bitnijih faktora je voda koja čini 70% našeg organizma. Voda je jako osetljiva na elektromagnetne talase, zvučne talase, gravitaciju, atmosferski pritisak, hladnoću, toplotu i svetlost. Veliki broj faktora može uticati na bioritam, kao što su normalne fiziološke promene u telu, ali i broj sati u toku dana kada ima Sunčeve svetlosti, promene klime i promene u elektromagnetnom polju planete Zemlje.
Elektromagnetna aktivnost ćelija koje učestvuju u telesnim funkcijama se menja i može biti na visokom ili na niskom nivou. Npr. kada je intelektualna aktivnost visoka tada ćelije koje su direktno povezane sa kognitivnim sistemom imaju visok nivo elektromagnetne aktivnosti, veći nego kada je niska elektromagnetna aktivnost.
Ovaj program može poboljšati funkciju ćelija kada su sa niskom aktivnošću ili još pojačati one koje imaju dovoljno veliku elektromagnetnu aktivnost. Kao glavni rezultat dobićemo bolju funkciju fizioloških sistema, poboljšan emotivni status i povećanu sposobnost adaptacije na promene. Ovaj program se naročito preporučuje ljudima koji često putuju na velike udaljenosti ili ljudima kojima smetaju klimatske promene, odnosno ljudima koji imaju promenu psihičkog statusa u zavisnosti od vremena ili godišnjeg doba.Efekat ovog programa može biti veći kada se koristi u kombinaciji sa drugim programima kao što su Nerves, Relax, Meridian, Circulation.

MENSES: ženski ciklus
Prema nekim spiritualnim shvatanjima trajanje ciklusa žena i mesečeve mene 28 dana je definitivno povezano, što suštinski definiše žensko biće. Ovaj program sa svojim vibracijama je sinhronizovan sa ženskim ciklusom. Kao dopunski programi mogu se koristiti i programi Hormone, Skin, Detox i Biorhythm.

PROSTATE: prostata
Program namenjen muškim osobama, koji se posebno preporučuje gospodi u srednjem ili starijem dobu. Može se izuzetno dobro kombinovati sa programima Biorhythm, Forewer Young i Urinary.

ANTIFRONT
Postoje ljudi koji su mnogo osetljiviji na promene frontova i meteoroloških uslova. Većina nas uglavnom sa lakoćom može prebroditi ove promene, ali u ovom savremenom dobu, drevno i osnovno instinktivno ponašanje se sve više potiskuje. Ovaj program se veoma dobro može kombinovati sa programima Pain, Circulation i Biorhythm.

MENTAL RECHARGE: mentalni oporavak
Ovaj program se preporučuje osobama koje su često i/ili dugotrajno izložene značajnom uticaju stresa, ili u situacijama kada je potreban značajniji mentalni napor(hpr. ispitni rok). Posebno se preporučuje u kombinaciji sa programima Nerves, Relax, Circulation i Biorhythm.

LYMPAHTIC: limfni sistem
Limfni sistem čini veoma važan deo našeg imunog sistema. Limfne ćelije se nalaze svuda po našem organizmu, svuda gde postoji mogućnost kontakta sa stranim materijama. Vibracioni talasi ovog programa su sinhronizovani sa funkcionisanjem limfnog sistema. Kao dopunski programi mogu se koristiti i Immune, Circulation i Detox.

Ostale karakteristike:
·         Mogućnost trostepenog podešavanja intenziteta programa
·         Mala veličina, lako prenosiva, sa jednostavnim upravljačkim komandama
·         Moderna forma, sa LCD displejom u boji
·         Meni i operativni sistem na 20 različitih jezika
·         AAA baterije koje se veoma lako mogu menjati i samostalno.
 
Mali i lako prenosivi uređaj se slobodno može koristiti i na radnom mestu i tokom putovanja.
 
 
PAŽNJA:
Osobe koje koriste pejsmejkere, slušne aparate ili neke druge medicinske pomoćne uređaje, pre upotrebe ovog uređaja treba da se konsultuju sa svojim lekarom!

Tehničke informacije:

Model: Bioharmonex BH3
Ekran: LCD displej u boji
Meni: Trostepeno podešavanje intenziteta programa, operativni sistem na 20 jezika
Opis: Emiter pulsnog magnetnog polja
Frekvencija: 1 Hz- 200 KHz
Izlazni signali: Pulsno magnetno polje,
Magnetni fluks min. 10 mT (mikrotesla)
Napajanje: AAA baterije
Temperatura na kojoj se aparat može koristiti : +5 º C – +40 º C
Vlažnost : Max. 85%
Veličina uredjaja: 90mm x 55mm x 20mm
Težina : oko 80 gr.

Cena  63.473,6  din,

Za članove: 53.791.1 din, plaćanje u 5 rata

http://calivita.rs/site.php?action=product

Једно реаговање на “New Bioharmonex, Emiter pulsnog magnetnog polja”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Calivitin BIOHARMONEX mnogo pomaze svojim programom pravilnom disanju! « Zdravljem do bogatstva - 23 јуна, 2012

    […] https://zdravljemdobogatstva.wordpress.com/2012/03/14/new-bioharmonex-emiter-pulsnog-magnetnog-polja/ Share this:ТвитерФејсбукLike this:Свиђа ми сеBe the first to like this. […]

    Свиђа ми се

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: