Zaštita od svakodnevne radioaktivnosti

9 феб

Radioaktivnost je naša svakodnevnica?

Iako smo stalno i svakodnevno izloženi različitim vrstama zračenja u okolini (svemirsko i sunčevo zračenje, zračenje mineralnih stena, stambenih zgrada, tla i vode), radioaktivno zračenje s pravom postaje naša noćna mora zbog njegove dugotrajnosti i iznenadne pojavnosti.

Radioactivnost

Nuklearna kriza u Japanu podstaknuta potresom i posledičnim cunamijem, umnožila je našu zabrinutost zbog opasnosti od posledica koje zračenje može izazvati u opštim svetskim okvirima. Dovoljno je upoznati se sa černobilskom i japanskom katastrofom, te zaključiti kako smo zapravo nezaštićeni od posledica nuklearne katastrofe. Samo jedan scenario sličan onom u Japanu, biće dovoljan da se zauvek promeni život u Evropi. Osim što će milioni ljudi direktno osetiti posledice nedavne japanske katastrofe, ona nas je (ponovo) podsetila kako je naša planeta zapravo mala i kako je sve povezano. Kada dođe do katastrofe, granice ne postoje. Svojim glasom protiv besciljnog insistiranja na neophodnosti nuklearne energije možemo dati više sigurnosti životu budućih generacija te usmeriti brod ljudskog roda u pametnijem smeru. Saznajte više i o proizvodima Chlorophyll, Ocean 21 i  Spirulina Chlorella Plus, koji sadrže prirodne sastojke sa zaštitinim svojstvima.

Jonizirajuće zračenje

Zračenje koje ima dovoljno energije da razbije neutralne molekule u električni nabijene čestice – ione, tj. da izazove jonizaciju kroz neku materijalnu sredinu. Nastaje elektromagnetskim talasima (rentgen i γ-zraci) ili česticama kakvi su elektroni, neutroni ili joni.

Vrste jonizirajućih čestica/zračenja:
alfa čestice – pozitivno nabijene čestice, a luči ih radioaktivni otpad ili neki nestabilni atomi. Ne prodiru duboko u organizam, a može ih zaustaviti već papir ili koža. Najopasnije su ukoliko se udišu.
Beta čestice – takođe nastaju u radioaktivnom otpadu i nestabilnim atomima. Mogu biti pozitivno (pozitroni) ili negativno nabijene (elektroni). Pozitroni se pojavljuju kao posledica kvara nekih uređaja kao npr CT ili PET uređaja. Uošteno beta čestice prodiru dublje od alfa čestica, ali se mogu zaustaviti oblogom od aluminijske folije. 
Elektromagnetno zračenje (gama i x-zraci) – gama zračenja nastaje promenama u jezgru atoma kada jezgro prelazi sa višeg energetske nivoa na niži nivo energije. Zračenje koje luči elektron koji menja energetske nivoe zovemo X-zračenjem. Obe vrste zračenja prodiru duboko u tkivo,a mogu ih zaustaviti debeli sloj betona ili olovo.
Neutroni – čestice su 4 puta manje mase od alfa čestica i čak 2000 puta manje od beta čestica. Nemaju naboj a prodiru dublje od svih ostalih čestica koje imaju naboj.

Osim radioaktivnog (jonizirajućeg), postoje i drugi izvori zračenja koji nas mogu izložiti nivoima jonizirajućih čestica većim od dopuštenih, a da toga nismo svesni.
Pušenje – cigarete sadrže toliko radioaktivnog olova i polonija da jednom popušenom kutijom dobijate količinu zračenja jednaku količini koju dobijemo prilikom rtg snimanja pluća. 
Plin radon je radioaktivni plin bez boje i mirisa koji nastaje raspadom urana i radija u tlu, stenama i vodi. On ima svojstvo nakupljanja u zatvorenim i slabo prozračivanim prostorima i podrumima. Američka agencija za zaštitu okoline (US Environmental Protection Agency) svrstava izloženost radonu na drugo mesto glavnih uzročnika raka pluća, odmah iza pušenja. 
Medicinske nuklearne dijagnostičke tehnike (rtg, CT, mamografija, radiološke metode lečenja raka). Pri tome treba znati da su fetusi i deca daleko ranjiviji na zračenje nego odrasli. Količina zračenja koje se dobije prilikom jednog CT pregleda jednaka je onoj količini koju dobijemo tokom 3 godine. 
Hrana sterilizirana zračenjem, mikrotalasne pećnice – mnoge zemlje, uključujući i Srbiju dozvoljavaju primenu ozračivanja hrane kao načina uništavanja virusa, bakterija, gljivica te plijesni (na žitaricama i prerađevinama, čajevima itd), zatim sprečavanja klijanja krompira itd. Još ne postoje saznanja o uticaju ovakve hrane na zdravlje ljudi (izazivanje genskih oštećenja).
Česta putovanja avionom – zračna putovanja izlažu nas većoj količini svemirskog i sunčevog zračenja usled slabijeg atmosferskog štita na većim visinama. 
Zračenje poreklom od atomskih centrala, pokusa sa atomskim oružjem – do sada je oslobođeno u prirodu toliko stroncija 90 širom sveta da se smatra kako svaka osoba na planeti u svojim kostima ima merljivu količinu ovog izotopa. 

Posledice zračenja

Posledice zračenja zavise od količini primljenog zračenja, njegovoj vrsti i dužini vremenskog izlaganja kao i razdaljini između izvora i primatelja zračenja. Izlaganje vrlo jakom zračenju na izvoru zračenja može izazvati akutno ozračivanje pa čak i smrt. Kod izlaganja zračenju u svrhu medicinskog lečenja moguće su posledice koje traju od nekoliko sati do nekoliko dana/sedmica od medicinskog postupka (radiološko lečenje raka). Tako se na primer mogu pojaviti različite tegobe poput umora i nedostatka snage (energije), gubitka kose, znojenja, mučnine, otežanog gutanja, gubitak apetita, gubitak ili promena čula ukusa, neplodnost, suva koža, ljuštenje kože, crvenilo itd.

Što manje zračenja primimo to je telo sposobnije neutralizirati ga i popraviti oštećenja. Dok je akutno trovanje visokim dozama zračenja retka pojava, najčešći oblik izlaganja je primanje malih doza zračenja kroz duže vremensko razdoblje. Kod ovog oblika izloženosti zračenju nuspojave je teško uočiti, a ukoliko se pojave teško da ćemo ih povezati sa zračenjem. Naime, svojstvo jonizirajućeg zračenja je da uzrokuje promene u atomima ćelije te povećava opasnost od promena ćelije (mutacije) koje mogu prouzrokovati pojavu malignih ćelija. Ovaj proces traje godinama, a da ga uopšte nismo svesni dok se tumorska masa ne uveća do visine kada postaje vidljiva nekom od postojećih medicinskih dijagnostikovanih načina. Kako bismo to sprečili treba objediniti zdrav način života i prehrane uz smanjenje nivoa teških metala i radioaktivnih čestica koje najčešće unosimo putem zraka, vode i hrane.

Temeljni uzroci oštećenja ćelija zračenjem su:

promene na molekulima vode 70-90% – ukazuje na važnost vode u telu, kvalitet vode određuje odvijanje biohemijskih i enzimskih procesa te prenos informacija. Zbog toga se sve više širom sveta koriste uređaji kao što je Akyarion Voda iz Aquariona je jonizirana, lužnata voda, sa malim brojem atoma unutar grozdova (klastera) te ima antioksidativna svojstva. Promene na organskim molekulima (izravno delovanje zračenja).

Kako smanjiti štetne posledice zračenja?

Proizvod

Radioaktivnost

Liquid Chlorophull

 sadrži hlorofilin, vodotopljivi oblik hlorofila koji ulazi u ćelije i time na ćelijskom nivou deluje antimutogeno, antikancerogeno i antioksidativno.
Još od ranih 50. godina prošlog veka naučna literatura pruža obilje podataka o sposobnosti hlorofila/hlorofilina u zaštiti od radioaktivnih čestica. 

Hlorofil/hlorofilin – poznat kao najjača protivmutogena i protivkarcinogena tvar u prirodi, dobija sve više na značaju s obzirom da nas štiti i od štetnog učinka zračenja (oštećenja DNK i RNK molekula, kao i oksidativna oštećenja koja nastaju kao posledica činjenice da radioaktivne čestice povećavaju broj slobodnih radikala u telu). Dokazana je zaštitna uloga hlorofilina u zaštiti mitohondrijske opne od ovih delovanja. Neke studije, među kojima i one američke vojske, govore o značajnom povećanju otpornosti na jonizirajuće zračenje i čak 90% smanjenju oštećenja DNK usled zračenja kod životinja koje su dobijale hlorofil i jele hranu bogatu hlorofilom. Kako je prirodni hlorofil, maknut iz prirodnog okruženja, nepostojan, glavnina istraživanja sprovodi se korišćenjem hlorofilina koji je puno postojaniji. Istraživanja na životinjama ukazuju da hlorofilin iskazuje zaštitni učinak protiv gama – zračenja, a takođe delotvorno štiti od oštećenja nastala oksidativnim stresom (delovanje slobodnih radikala). Štaviše, hlorofilin sprečava pad imunološkog delovanja organizma do kojeg dolazi usled zračenja (korišćenjem hlorofilina povećava se broj ključnih imunoloških ćelija u slezeni – T ćelija, B ćelija i makrofaga). (1)

Ocean 21

je tečni preparat za nasvrsishodnije čišćenje organizma, jer sadrži visokovredne elemente algi i aloje koji pomažu uklanjanju teških metala, radioaktivnih čestica, pesticida, dioksina, ostataka lekova i ostalih štetnih spojeva prisutnih u prirodi, hrani i vodi.

Čak osam vrsta crvenih, smeđih i zelenih algi, jedinstvenih sastojaka i delovanja. Prema nekim istraživanjima, radioaktivni stroncijum 90 dovodi se u vezu s nekim vrstama karcinoma, posebno s Hodgkinovim tumorom. Desetostruki koncentrat taheebo čaja ekstrakt cvekle podstiču samoobnavljajuća svojstva organizma i stvaranje novih zdravih krvnih ćelija.

Aloja vera usmerava i jača imunitet te podstiče uklanjanje škodljivih sastojaka iz tela, vraća izgubljenu ravnotežu i sposobnost isceljenja organizma. Nakon eksplozije atomske bombe 1945. zabeležen je prvi slučaj primene hrane u zaštiti od radioaktivnosti. Tom prilikom je Tatsuichiro Akizuki, rukovodilac internog bloka bolnice u Nagasakiju, samo 2 km udaljene od središta eksplozije, hranio radnike i pacijente algama, misom, tamarijem i smeđom rižom. Tako je spasio sve u bolnici dok su ostali umrli usled zračenja. Kanadski istraživači sa McGill University iz Montreala su kasnije, 1968. potvrdili i dokazali ulogu smeđih algi u zaštiti od zračenja. Naime, smeđe alge sadrže posebne složene šećere (alginati) koji su prirodni adsorbensi (vezači) radioaktivnih čestica, teških metala i slobodnih radikala. Kako se alginati ne mogu razgraditi putem žuči i enzima sline te se ne mogu apsorbovati u organizam, izlučuju se iz tela zajedno sa štetnim česticama za koje se vežu. Istraživači su utvrdili da alginati smeđih algi smanjuju upijanje radioaktivnih čestica u koštanu srž za čak 80%.(2,3) Nadalje, smeđe alge sadrže zanimljiv spoj fukoidan koji kod eksperimentalnih životinja uzrokuje samouništenje određenih brzorastućih tumorskih ćelija, tj. podstiče apoptozu i na taj način doprinosi lakšem uklanjanju nenormalnih ćelija iz tela.

Američka Komisija za atomsku energiju preporučuje alge za zaštitu od zračenja, a kod neposredne nuklearne opasnosti ih treba uzimati u više dnevnih obroka kako bismo osigurali stalnu prisutnost u probavnom traktu. To znači da treba uzimati 8-12 tableta algi dnevno, u podjednakim vremenskim razmacima ili razrediti 60 ml Oceana 21 (2 čepa) u litri vode te piti tokom dana. Još jedna dobrobit algi je bogat sadržaj joda. Ukoliko u prehrani ne osiguramo dovoljne količine joda, tada će telo, posebno štitna žlezda, upiti i vezati radioaktivni jod-131. Čak i ukoliko je radioaktivni jod upijen, uzimanje prirodnog joda će pomoći uklanjanju posedica izlaganja zračenju. Posebno su ugrožene osobe koje koriste vodu iz slavine jer hlor iz hlorisane vode podstiče ispiranje joda iz organizma, tj. štitne žlijezde.(1,4)

Spirulina Chlorella Plus

Ovaj proizvod osim spiruline i hlorele sadrži i biljnu mešavinu koja predstavlja pravu zelenu simfoniju!
Hlorela je zelena alga koja se u Japanu ceni zbog svojih detoksikacijskih sposobnosti. Istraživanje sprovedeno u Škotskoj 1986. pokazuje da hlorela može vezivati i uran, olovo, kadmijum, pa se njihovo izlučivanje iz tela uz hlorelu povećava nekoliko puta.(5) Nadalje, hlorela iskazuje sposobnost vezivanja radioaktivnih čestica te kod eksperimentalnih životinja izloženih gama zračenju smanjuje kromosomska oštećenja. Posebno visoku delotvornost i zaštitu pruža kombinacija hlorele, hlorofilina i antioksidansa. Ostale dobrobiti algi spiruline i hlorele: čišćenje probavnog trakta i pomoć u održavanju zdrave crevne flore, zaštita od slobodnih radikala, pomoć u uklanjanju dioksina i policikličkih bisfenila, jačanje imuniteta, svojom lužnatošću pomažu u odkiseljavanju organizma, učestvuju u obnavljanju nukleinskih kiselina (RNK/DNK) koje se usled zračenja oštećuju. (Japansko udruženje za istraživanje zračenja 1993.) RNK (ribonukleinska kiselina) i DNK (deoksiribonukleinska kiselina) povećavaju stopu preživljavanja kod eksperimentalnih životinja nakon izlaganja zračenju. Nukleinske kiseline u značajnoj količini možemo naći u matičnom mleču, algama spirulini i hloreli.(1)


(1) Steven R. Schechter, N.D.; Fighting Radiation and Chemical Pollutants with Foods, Herbs and Vitamins
(2) Y. Tanaka et. Al.: Studies on Inhibition of Intestinal Absorption of Radioactive Strontium, Canadian Medical Association Journal 99; 
(3) Institut Kushi
(4) Paul Pitchford: Healing with Whole Foods; 1993; CA
(5) William H Lee. R. Ph.D.; Michael Rosenbaum, M.D.: Chlorella

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

%d bloggers like this: