PREPORUČENI NUTRITIVNI VODIČ

12 мар

PREPORUČENI NUTRITIVNI VODIČ
Dr. Valeria Sedlak, Dr. Earl Mindell
Dr. William Lane, Dr. James E Balch
Dr. Michael Colgan, Dr. Patricia Amor
Dr. Peter J.D.Adamo

25 god CV

Dobra prehrana je nužna za održavanje dobrog zdravlja.

Ovaj vodič nije namenjen za lečenje bolesti i zdravstvenih tegoba, ali može biti koristan onima koji imaju dijagnosticirane zdravstvene probleme. Ovaj vodič nema za svrhu da zameni savete i preporuke vašeg lekara niti da se koristi u lečenju bolesti. Ovi nutritivni proizvodi se mogu koristiti samo kao specifična nutritivna podrška zajedno sa savetima vašeg lekara. Učinci korišćenje variraju od osobe do osobe. Iskušavajte kako biste uvideli šta vam najviše odgovara.

Nutritivni vodič izrađen je na temelju iskustava i preporuka nutricionista, lekara i kataloga proizvoda Calivita International.

Bolje sprečiti nego lečiti …

Pre svake terapije savetujemo čiščenje digestivnog trakta sa PARAPROTEX-om.
Uz suplementaciju navedenim proizvodima savetujemo i upotrebu  BIOHARMONEXA.

P R E P O R U K E

KLJUCNI  RAZLOZI  UNOSA  VITAMINA  I  MINERALA  IZ  FUNKCIONALNE HRANE  I  DOPUNA  ISHRANI

        –  Delovanje – odnosi se na sposobnost prevencije stanja deficita, pozitivan uticaj na metaboličke  funkcije i delovanje organa i  smanjenje rizika od hroničnih bolesti.

 • Sigurnost– podrazumeva da neće biti neželjenih nuspojava i kada se prekorači navedena preporučena dnevna doza.

RDA –Preporučene dnevne količine   – propisuje najmanje količine neke esencijalne hranjive materije koja je potrebna da se ne  razvije bolest deficijencije.

        – Optimalne doze – su one za koje se smatra da osiguravaju  maksimalan rezultat s obzirom na specifične zahteve pojedinca (dob, pol, aktivnost, stres, životni stil i navike..).

Prema proceni stručnjaka samo manji postotak stanovnika zemlje ima uravnotežen unos mikronutrijenata.

        – kod 50% postoje umjerena odstupanja

        – kod 30% postoji deficit najmanje 3 nutrijenta

KARAKTER SAVREMENE PROIZVODNjE HRANE I ISHRANE

Ø  Proizvodnja hrane:

Ø  Agrotehničke mere, monokultura, iscrpljenost tla (minerali nestaju iz tla zbog intenzivnog uzgoja, kiselih kiša, geološki procesi..),

Ø  Zagađenje hemikalijama (5 milijuna hemijskih sastojaka ulazi godišnje u našu hranu, svake godine nekoliko hiljada novih spojeva, dnevno kontakt sa 4-5000 hemikalija), hormoni i antibiotici u stočnoj hrani…

Ø  Broj vrsta, raznolikost voća i povrća u ishrani drastično smanjena

Ø  Skladištenje hrane –vreme koje prođe od branja do konzumiranja produžuje  se, isto kao i kilometri koje prođe, umetno zrenje i sredstva zaštite (protiv plesni, kvarenja…)

Ø  Prerada hrane – hemisjki, mehanički i termički postupci proizvodnje i čuvanja – sterilizacija, rafiniranje, korištenje konzervansa, zamrzavanje, odmrzavanje, seckanje

 • Prekomerna upotreba jednostavnih ugljenohidrata– šećera, umesto celovitih namirnica
 • Prekomerna raširenost brze hrane – bogata zasićenim mastima
 • Premala i nedostatna potrošnja voća i povrća, naročito među predškolskom i školskom decom i adolescentima
 • Neredovitost obroka zbog stila života
 • Priprema u domaćinstvu – poslednji udarac

Journal of American Medical Association (JAMA):

Dr Robert Fletcher i Kathleen Fairfield , Harvard Medical School, Dept of public health (u suradnji sa: Dept of ambulatory care, Harvard School of Public Health, Division of General Medicine and Primary care, Beth Israel Deaconess Medical Center, Channing Laboratory)

– Većina ljudi ne dostiže optimalne količine mikronutrijenata putem hrane.

– Suboptimalne doze vitamina su vrlo česte i raširene te povezane sa hroničnim bolestima u razvijenim društvima

– Manjak nutrijenata vremenom dovodi do veće osetljivosti i podložnosti organizma bolestima i  degeneraciji.

NAJUGROŽENIJI NUTRIJENTI :

VEČNA MLADOST

 • Zenthonic
 • Melatonin
 • E vitamin
 • XanthoPlus
 • Senior Formula

BAKTERIJSKE INFEKCIJE

(Escherichia coli, Klostridie, Pseudomonas, Salmone, MRSA)

 • Paraprotex 
 • Oxy Max   
 • Garlic with Parsley
 • Origano Oil                        

 VIRUSI                                                             

 • Virago                                                          
 • Oxy Max
 • Paraprotex 
 • Garlic with Parsley

VIRUSI – hepatitis C                       

 • Ocean 21 + Stress B kompleks/Bee power/ 
 • OxyMax                              

PREHLADA                                                                                                    

 • Virago  + Spirulina Chlorella   Plus                                          
 • C vitamin,
 • Vital ABO
 • Noni
 • Garlic and Parsley

ALERGIJA

 • Noni
 • C vitamin
 • Strong Bones Plus
 • OxyMax
 • Xantho Plus
 • Probiobalance

PARAZITI i gljivične Infekcije

 • Paraprotex + OxyMax
 • Liguid Chlorophyll
 • Origano Oil

HERPES 

 • Virago
 • Oxy max+ Stress B complex + Cink
 • Origano Oil

KOSA  – perut 

 • Selen (Cink) Power mins                         
 • Omega 3                                                                
 • Origano Oil (staviti u šampon za pranje kose)

KOSA- opadanje

 • Rhodiolin   + Stress B complex+ Soya Lecithin
 • Lysine PLUS
 • MegaProtect 4 Life

KOŽA

AKNE

 • Probiobalance + Paraprotex
 • Oxy max
 • Origano Oil (piti i mazati)

LJEPŠA I ZDRAVIJA  KOŽA

 • Evening primrose oil, , Beta caroten, 
 • Zen thonic,
 • Lysine PLUS                       

PSORIJAZA

 • Origano Oil
 • Ocean 21
 • MegaProtect 4 Life
 • Omega 3
 • Shark Aid
 • Liquid Chorophill

STARAČKE PEGE

 • Beta Caroten 25 ooo + Mega protect 4 Life                  
 • Zen thonic

EPITELIZACIJA

 • Ocean 21/Noni + B complex + Cink
 • Spirulina max + Vital ABO  + Cvitamin + Evitami

HERPES ZOSTER

 • B complex +  Virago
 • Paraprotex
 • White Wilow                                                

OPEKOTINE

 • E vitamin + Soya Lecitin + Oxymax, Cink
 • Ocean 21 + E vitamin + Beta karoten

DERMATITIS – upala dubljih slojeva kože                                               

 • B complex / Evening primrose + E vitamin + Omega 3                   
 • Zenthonic
 • Origano Oil

KARDIOVASKULARNI SISTEM

ANEMIJA

 • Iron plus + multivitamini  ( Vital ABO, Mega 50)
 • Zenthonic + Power Mins + Samburex

ANGINA  PECTORIS                                                                                                     

 • Resveratrol (Super CoQ10 ili  Q10 Sublingual ) + Cholestone
 • Omega 3, E vitamin  + OxyMax  + Rhodiolin

ARITMIJE

 • Resveratrol  (Q10, Super   ili  Sublingual) + Rhodiolin  +Liquid L  Carnitin

ARTEROSKLEROZA

 • Garlic  with parsley +  Cholestone + CoQ10 +  Omega 3
 • E vitamin
 • Digestive Enzymes

POREMEĆAJ   CIRKULACIJE

 • GinkoXC
 • Cholestone + OxyMax
 • Mega Protect  4 Life + Zen Thonic
 • Q10 +  Soya Lecithin

KOLESTEROL

 • Cholestone  + Q10,     
 • Omega 3
 • Digestive Enzymes
 • Rhodiolin                                                                                          
 • Soya Lecithin

(Triple Potenty Lecithin/ E vitamin + C  vitamin)

 • Nopalin
 • Lysine PLUS

TRIGLICERIDI

 • Cholestone + Nopalin   + CoQ10
 • Omega 3 + Garlic&Parsley                                    
 • Redukcija   telesne  tezine  Slim Formula , Trimex  WMS

SPREČAVANJE  KRVARENJA

 • Green care +  C  vitamin

KRVNI  PRITISAK  NIZAK:

 • Panax  Ginseg + Noni

KRVNI PRITISAK    VISOK :

 • Samburex
 • Garlic  Parsley + Super Q10
 • Rhodiolin  + Omega 3
 • Noni +  Cholestone

1 calivita_inspires_people

NAJČEŠĆE KORIŠĆENI PROIZVODI  DELOTVORNI  ZA PROBLEME  KARDIO VASKULARNIH BOLESTI;

Samostalno ili  u kombinaciji : Garlic, Rhodiolin, Q10/ Super Q10,  Sublingual/Noni, Ocean 21, ZenThonic, OxyMax,Cholestone, Omega 3, Evening Primros Oil , Nopalin,  L carnitin ,  Slim formula,Trimex WMS, Mega protect, Protect 4

Selen, Zink, Panax ginseg,  C1000, C plus, Bee power, E  vitamin

Multivitamini / Vital ABO, Full Spectrum,  Senior  formula, Mega 50/                         

Soya Lecitthin , Triple Potentyn,

Obzirom  na   specifičnost problema   potrebna je konsultacija  sa lekarom

HRONIČNA UPALA VENA,

BOLOVA, OTEČENIH NOGU_

 • C vitamin 300, Cplus, MegaProtect 4Life ili Xantho Plus
 • Vein Care   
 • Vein Protex
 • Joint Protext Forte

NERVNI  SISTEM

ALZHAJMEROVA  BOLEST;

 • Super CO Q10 ili Co Q10 Sublinqual ili Xantho Plus
 • Zenthonic
 • OxyMax/Low Deuteriul Oxy Christal
 • Super Mega 50              

PARKINSONOVA  BOLEST 

 • Super CO Q10 ili CO Q10 ili Sublinqual ili Xantho Plus
 • OxyMax/Low Deuteriul Oxy Christal   
 • Super Mega 50                

DEPRESIJA

 • Rhodiolin, Stress B complex, + Noni
 • Good Night
 • MagneZi B6

KONCENTRACIJA   I PAMĆENJE

 • Energy &Memory 
 • Ginko XC                                                                                         
 • OxyMax,
 • Omega 3

MIASTENIA  GRAVIS

 • Super Mega 50,+  Noni +  OxyMax
 • Xantho Plus

NEURITIS

 • MagneZi B6
 • Mega B  complex, + E vitamin                             
 • Noni

STRESS

 • Rhodiolin + Stress B  Complex
 • Rhodiolin + Bee Pover , + Power  mins/  Strong  Bones/
 • Noni + Oxy Max
 • MagneZi B6

PROBLEMI  SA  SPAVANJEM

 • Melatonin
 • Good Night
 • MagneZi B6

SENILNOST

 • Omega 3
 • Ginko XC                     
 • Triple Potency Lecithin
 • OxyMax

SCLEROSIS MULTIPLEX

 • MagneZi B6
 • Mega  protect +  Mega  B  complex + Omega 3
 • Noni /Ocean 21,  Zen Thonic/ + Q10 + Omega 3
 • OxyMax

PROBLEMI    VIDA KATARAKTA

 • C vitamin + Lutein Plus + Xantho Plus
 • ZenThonic + C vitamin
 • Mega  Protect  4 Life+ Lutein Plus

USNA   ŠUPLJINA 

Parodontopatija

 • Origano Oil
 • Super CoQ10 + C vitamin +  Liguid  Clorophyll
 • OxyMax 

AFTE

– Immunaide,  Zenthonic +Liquid  Chloropyll

– Paraprotex

– Origano Oil

TUMORI

Kao mogući  izbor  dolaze  u obzir:

 Noni, Ocean 21, Zen Thonic, Q10,  C 1000, Bee power, Virago, Samburex

 ImmunAid, Sark Aid, Oxy max, Xantho Plus

Prehrana   u skladu  sa krvnom  grupom.

Dijagnostika  Darkfiekd mikroskopa

Biorezonantna  dijagnostika   i terapija

KOSTI I ZGLOBOVI

OSTEOARTRITIS –

 početne degenerativne promene  zglobova

 • Joint protex Forte + Triple Potency Lecithin
 • Strong Bones Plus
 • Lysine PLUS

OSTEO ARTRITIS    PROTIV  BOLOVA I  UPALA  

 • Joint Protex + Noni + Soya lecitin/Bee power + White Willov            

REUMATSKI  ARTRITIS – upalne promene  zglobova 

 • Ocean 21 +  Joint protex + Omega 3 
 • Noni
 • Strong Bones Plus
 • Digestive Enzymes

KOSTI  – bolovi u kostima

 • Strong Bones Plus +Triple potency Soya lecitin + Joint protex
 • MagneZi B6
 • Mega B Complex
 • White Willoww                                               

OSTEOPOROZA –

 • Menopausal + Joint Protex + Strong Bones Plus + LysinE PLUS

KOSTI – prelom

 • Bee power + Strong Bones Plus + Vital ABO/Power mins

+ C 300, 500

 • Join Protex

MIŠIĆI – (reumatski bolovi)

 • Joint protex/Bee power  + Strong Bones Plus
 • /Vital ABO/Power mins+ C 300, 500 Lysine PLUS 

IMUNITET

 • Virago + Noni
 • Virago + Oxy max
 • Ocean 21 (+Vital ABO + C vitamin)     
 • ImmunAid
 • Super Co Q10 ili Xantho Plus
 • Samburex

PROBAVA 

GASTRITIS- upala sluznice želuca 

 • Green Care  ili Liquid chlorophill
 • Green care + Rhodiolin

ČIR (na želucu ili duodenumu)

 • Paraprotex + GreenCare
 • Ocean 21 + Stress B complex + Rhodiolin
 • Liquid Chlorophill

Helicobacter pylori

 • Paraprotex   + Acidophyllus + OxyMax
 • Ocean 21
 • Origano Oil
 • Liquid Chlorophill

CREVA – čišćenje

 • Paraprotex +Acidophilus + Nopalin    
 • Paraprotex + Pure Yucca
 • Nopalin + Oxy max
 • Oregano Oil  

11_n

COLITIS  upala  crijeva

 • Paraprotex + Yucca/Nopalin  + Noni
 • Ocean 21 + Ac Zymes
 • OxyMax

ULCEROZNI  KOLITIS/CHRONOVA  BOLEST

 • Ocean21/Yucca/Nopalin/Paraprotex/
 • Green + Ac Zymes+ Digestivni Enzymes

CREVA – divertikuli 

 • Paraprotex+ Liquid chlorophill
 • Pure Yucca
 • Probiobalance

HEMEROIDI

 • Nopalin + Joint Protex     
 • Vein Protex + Vein Care

MANJAK ŽELUČANE  KISELINE

 • Digestive Enzymes/Meale Time     
 • Ocean 21 + Digestive Enzymes

VIŠAK  ŽELUČANE  KISELINE

 • Liquid chlorophill
 • Ocean 21
 • Green care + Rhodiolin

NADUTOST

 • Paraprotex
 • Probiobalance + Meal Time, Digestivni enzimi

ZADAH

 • Liquid chlorophill + Acidophilus
 • Ocean 21 + Acidophilus + Meal time    
 • Oxy max+ Acidophilus
 • Probiobalance

ZAŠTITA  JETRE 

 • LiverAid, 
 • Liquid  Chlorophyl
 • Ocean 21

OPSTIPACIJA –   ZATVOR

 • Digestivni  enzimi +  Nopalin   
 • Ac-Zymes
 • Probiobalance

ŽENSKI  I  MUŠKI   PROBLEMI                                                            

MENSTRUACIJA – bolna

 • Vital Woman + Evening primrose oil + Rhodiolin      

MENSTRUACIJA – obilna

 • Vitalwoman / Green care/SpirulinaMax+ B kompleks
 • Iron plus + B complex
 • Ocean 21

TRUDNOĆA I  DOJENJE

 • New life + C vitamin

MENOPAUZA

 • Menopausal + Strong bones Plus
 • Vita lwoman, Rhodiolin,
 • IntiMoments

VALUNZI

 • Menopausal + Selen
 • Green care/ Ocean 21 + Selen +Evitamin
 • Rhodiolin

IMPOTENCIJA

 • Ginko XC
 • Rhodiolin
 • OxyMax
 • Vitalman
 • Super Mega 50                                   

PROSTATA – upala                                                                                                                 

 • Prostate Power, Cink,
 • Vitalman, E vitamin, Zenthonic/Noni                                                                                        1                                                

STERILITET –  kod muškaraca

 • Vitalman + Cink + E vitamin +
 • Vitalman + Oxymax + Rhodiolin + CoQ10
 • Arginin Plus
 • Super Mega 50

STERILITET   ŽENA

 • VitalWoman  + E  vitamin + C vitamin
 • OxyMax
 • Super Mega 50

INFEKCIJE   UROGENITALNOG   TRAKTA

Gljivične  infekcije

 • Paraprotex , Virago +  Acidophyllus,
 • Ocean 21
 • Origano Oil
 • Urx

RESPIRATORNI  SUSTAV

ASTMA

 • Oxy max+ Omega 3 + Acidophilus,  Noni                                                      
 • Oxy max+Omega +Bee power + Super Q10
 • Strong bones Plus, Samburex

ASTMA – bronhijalna kod djece

 • Bee power + Liquid C vitamin, Noni,
 • Origano Oil
 • Paraprotex 
 • Samburex

BRONHITIS – Kronični

 • Ocean 21 + C 300 + CoQ 10+Strong bones Plus
 • Noni
 • Oxymax
 • Origano Oil                                 

KAŠALJ – iskašljavanje

 • Origano Oil
 • Garlic&Parsley
 • Oxy max
 • Strong Bones Plus
 • Samburex

LARINGITIS –upala grla i dušnika

 • Origano Oil                                                       
 • Beta Caroten +C 300 +
 • Paraprotex
 • Noni
 • Virago

PLUĆA – emfizem pluća

 • Beta caroten + CoQ10 + Bee power
 • Omega 3+ Protect 4 life, Oxymax /Noni

SARKOIDOZA

 • Mega Protect 4 life/Super+CoQ10
 • CoQ10 + Oxymax/Noni
 • Virago
 • Joint Protex
 • Strong Bones Plus

ŽLJEZDE – sa  spoljnim i unutarnjim lučenjem__

ŽUČ

 • Paraprotex/ Garlic with parsley,
 • Liquid chlorophill
 • Digestive enzymes,

HEPATITIS – VIRUSNI tipa A

 • Liver Aid,
 • Paraprotex,
 • CoQ 10/B complex
 • Oxy Max,
 • Ocean 21

JETRA – masna degeneracija                                                                 

 • Liver Aid, 
 • Digestive enzymes;
 • Cholestone + B complex + Nopalin
 • Liquid Chlorophill

HIPOTIREOZA štitna žljezda – smanjeno lučenje hormona  

 • Ocean 21/Spirulina Max ili
 • Spirulina Chlorella Plus

HIPERTIREOZA štitna žljezda – povećano lučenje hormona

 • Mega protect 4 life
 • Q10  + Noni
 • Xantho Plus

HIPOGLIKEMIJA (početni dijabetes)

 • Noni + CitrimaxChromium
 • Trimex + Xantho Plus

DIJABETES 

 • Chromium Max + Xantho Plus
 • Chromium Max + Noni
 • Chromium Max + B complex
 • Soya Lecithin
 • Ginko XC
 • Samburex

URINARNI   TRAKT

BEŠIKA

 • Paraprotex,
 • Oxy Max, Cink,
 • Greeen care, Garlic with Parsley
 • Urx

BUBREZI – pesak ili kamenac

 • Paraprotex
 • Garlic with Parsley+Beta caroten sa puno tečnosti,
 • Urx
 • MgneZiB6                                                                                                                         

DIURETIK – sredstva za izlučivanje viška tečnosti  

 • Ocean 21, Green Care, Nopalin, Pure Yucca,
 • Urx

GIHT (taloženje soli mokraćne  kiseline)

 • Joint Protex Forte
 • Liquid chlorophill
 • Yucca +Triple potency soya lecitin + Garlic with parsley,
 • Urx   
 • Xantho Plus

REDUKCIJA  TJELESNE  TEŽINE_

 1. Odluka  –  Zašto?- Cilj
 2. Redefinirati  stil  života
 3. Ishrana po  krvnoj   grupi
 4. Fizicka  aktivnost
 5. Suplementi:

Rhodiolin, Nopalin, Slim formula, TrimexWMS, Liguid L  carnitin       

DETOKSIKACIJA

 • Paraprotex +Nopalin/Yucca + Oxy max
 • Liquid Chlorophill
 • Ocean 21
 • Detox Patch
 • Spirulina Chlorella Plus
 • Xantho Plus
 • Citrimax Chromium, C-Rx krema, L-Lysine Plus

U  cilju održavanja   ili vraćanja   narušene  ravnoteže  organizma   poželjno je  koristiti  mogućnosti   BIOHARMONEXA

NAPOMENA:
OSNOVA DOBROG ZDRAVLJA ZA SVAKI DAN:  
Multivitamini + C vitamin + antioksidansi

Voda iz Aqariona 

U INTERESU JASNOG UVIDA U SVOJE ZDRAVLJE POŽELJNO JE URADITI MIKROSKOPSKU ANALIZU ŽIVE KAPI KRVI – Darkfield dijagnostiku

1 kontakt

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: