Архива | O CaliVita kompaniji RSS feed for this section

CaliVita – Lider modernog stila života

13 авг

CaliVita Internatinal je multinacionalna komanija koja promoviše nov, kvalitetan način života širom sveta, način života koji kao prioritet ima zdravlje, uzimajući u obzir pored pravilne ishrane i redovnu fizičku aktivnost, korišćenje i prirodnih dodataka ishrani od lekovitog bilja. Pomoću sistema CaliVita International omogućeno nam je da se u potpunosti upoznamo sa jednim novim, modernim načinom života koji vraća harmoniju i ravnotežu u organizmu, a time i zdravlje. 

U ovom XXI veku sve cešće se sudaramo sa faktorima rizika po naše zdravlje kojih vremenom ima sve više. Zagađenje vazduha, vode i okoline, veštačke boje, hemijske supstance, medicinski preparati, alkohol, kafa, veštački izvori svetlosti, konstantan stres – svi ovi faktori, kao sastavni delovi brzog načina života su izvor mnogih bolesti. 

Otpornost našeg organizma, njegove sposobnosti da mobiliše zaštitne snage u mnogim aspektima zavisi od visoko kvalitetne hrane, a tipična ishrana savremene osobe je manjkava sa pre svega vitaminima i mineralima. To je začarani krug civilizacijskog napretka koji kao takav uzrokuje pogoršanje opšteg zdravstvenog stanja čovečanstva. 

Calivita International je svetski lider u proizvodnji biološki aktivnih dodataka ishrani čija redovna upotreba je sastavni deo savemenog načina života ukoliko želimo da neutrališemo štetan uticaj okruženja i sačuvamo naše zdravlje.

Spektar proizvoda Calivita International je izuzetno širok, što zahteva i međunarodno tržište dodataka ishrani. Kompanija je osnovana početkom 1991. godine, a danas vrši distribuciju svojih proizvoda u više od 37 zemalja sveta.

Tokom 28 godina poslovanja, danas više nego ikad do sada se potvrduje to da usmerenje kompanije prema zdravom načinu života je bio pravi izbor, pogotovo ako se uzmu u obzir trendovi koji pokazuju da će u periodu od 2010-2040 godine čovecanstvo biti usmereno na poboljšanje zdravlja celokupne populacije.

Danas možemo da zaključimo da smo već uveliko zagazili u taj period.

Činjenica da se sve više obraća pažnja na kvalitet hrane koja je na tržištu, doprinosi razumevanju zašto CaliVita International svih ovih godina beleži rast svog poslovanja. 

U skladu sa tim rastom, kao i praćenjem poslednjih naučnih dostignuća, kompanija neprekidno razvija nove proizvode koristeći tehnologiju koja ni na koji način ne remeti biološki aktivne principe prirodnih sirovina i dovodi ih do finalnog proizvoda, koji punim kapacitetom deluje na organizam maksimalno iskoristivši na taj način hranljive elemente proizvoda.

Korišcenje proizvoda nadoknađuje materije koje nam inače svakodnevno i sve više nedostaju.

10

Advertisements

NIJE SVEJEDNO KOJE I KAKVE PREPARATE KORISTITE

9 мар

CalIVIta – kvalitet i sigurnost na najvišem nivou

Uzimanje dodataka ishrani je koristan i važan deo savremenog načina života. Međutim nije svejedno kakav kvalitet i sastav ćemo odabrati. CaliVita International se konstantno trudi, da za svoje korisnike obezbedi najbolje sastojke. U tu svrhu, naši eksperti aktivno rade na tome i kontrolišu da se vrhunski kvalitet proizvoda sačuva od trenutka nastanka pa sve do trenutka preuzimanja od strane potrošača.

SIGURNOST U SKLADU SA NAJNOVIJIM PROPISIMA

1

Kako bi CaliVita osigurala vrhunski kvalitet, na koji su se naši korisnici tokom godina navikli, proces proizvodnje je zaštićen strogim sistemima.

Jedna od takvih sistema je i GMP (Good Manufacturing Practice), to jest „dobra proizvođačka praksa”, čije smernice osiguravaju, da do potrošača stignu samo sigurni prehrambeni proizvodi i dodaci ishrani.

Još viši nivo ovih odredbi, kojih se pridržava i CaliVita tokom procesa proizvodnje je cGMP (Current Good Manufacturing Practice), to jest „aktuelna dobra proizvođačka praksa”. Ista propisuje primenu prakse prema najnovijim saznanjima, jer se medicina, tehnologija proizvodnje i zakonski propisi prilično brzo menjaju, tako da primenjivanje odredbi usvojenih pre 15 godina ne bi trebalo da predstavlja nešto, na šta treba biti posebno ponosan.

…U SVAKOJ OBLASTI

1a

Kada možemo biti sigurni da je neki dodatak ishrani zaista siguran?

Najviše onda, kada se aktivno prate i kontrolišu svi koraci proizvodnog procesa što cGMP obezbeđuje.

Nije dovoljno znati na primer odakle potiče biljka koja je korišćena u sastavu, već takođe treba znati i kada je ista posejana, od kakvog semena, kada je sakupljena i kakva je vrsta odbrane od štetočina primenjivana u periodu između. Dakle poznata nam je sirovina, i imamo pouzdanu dokumentaciju za to.

Kako bi moglo da se sačuva bezbednost namirnica tokom obrade, takođe treba znati da li se oprema koja se koristi pravilno održava i da li se u skladu sa odredbama propisa čisti i koristi na odgovarajući način, od strane propisano obučenog osoblja, i naravno, uz primenu odgovarajuće recepture potrebne za dobijanje željenog finalnog proizvoda. Gledajući širu perspektivu, na ovaj način se zapravo određuju uslovi i procesi rada.

Došli smo i do faktora ljudske radne snage, što jeste najkritičnija tačka bilo kog sistema sigurnosti hrane i kontrole kvaliteta. Kvalifikacije radnika, zdravlje (higijena), usaglašenost sa propisima, posvećenost i savesnost se ne mogu zanemariti. Tu nije dovoljno samo da budu zdravi; redovnim testovima se proverava da li zaposleni prenose potencijalno opasne patogene, što se naravno obavezno evidentira u strogoj dokumentaciji, kao i primena higijenskih zahteva, koji se primenjuju tokom svakodnevnog rada. Nošenje odgovarajuće odeće, primena propisanih sredstava za pranje i dezinfekciju u tačno određenim vremenskim intervalima i situacijama, kao i pravilno dokumentovanje svega nevedenog zahteva veoma visok stepen discipline, što pored veoma rigoroznih odredbi procesa proizvodnje (koja je takođe regulisana prema strogo utvrđenim tačkama), na kraju osigurava zaista bezbedan proizvod visokog kvaliteta.

Gotov proizvod se sastoji i od pakovanja, tako se posebne odredbe odnose i na sastav plastičnih bočica, kao i na način skladištenja proizvoda.

Takođe mora se uzeti u obzir i to, da nije dovoljno samo proizvesti krajnji proizvod u skladu sa propisima, isti se takođe moraju skladištiti i transportovati na određeni način, koji osigurava očuvanje kvaliteta, kako bi do potrošača stigli sigurni proizvodi odgovarajućeg kvaliteta. GMP takođe ima odgovarajuće propise u vezi ovih aspekta.

Kontrolisani Koraci

2b

Dokumentacija se spominje i više nego što je to potrebno, i to ne bez razloga, jer bez toga ni jedan sistem obezbeđivanja kvaliteta ne bi imao mnogo smisla.

Upravo ovako rigorozna dokumentacija obezbeđuje to, da na kraju svaki pojedinačni proizvod koji napusti fabriku, može da se regularno prati i unazad tačno poveže sa proizvodnim procesima, zahvaljujući striktnim povratnim informacijama, kao i procedurama interne revizije.

Čudan niz brojeva koji je prikazan na svakoj bočici dodataka ishrani je LOT broj proizvoda, na osnovu kojeg se uz pomoć dokumentacije može utvrditi kada je vitamin C koji se nalazi u bočici proizveden, na osnovu koje recepture i od kojih sastojaka, odakle potiču i kada su nabavljene korišćene sirovine, koji je zaposleni nagledao proces proizvodnje, ko je prethodno čistio mašine i postrojenje, i uz pomoć kojih sredstava. Tako se mogu utvrditi i proveriti svi koraci procesa proizvodnje, i u slučaju nastanka eventualne greške, lako se može utvrditi izvor problema ukoliko je detaljna dokumentacija pravilno vođena.

Pored toga, GMP sadrži i dodatni izuzetno širok spektar sistemskih odredbi i zahteva, jer sadrži i propise koji se odnose na procedure opoziva proizvoda, pravilnog odlaganja otpada, tehnološku kontrolu, kao i odgovarajuću organizaciju proizvodnje.

BIRAJTE I VI DODATKE ISHRANI OD POVERENjA

Kada firme koje se pojave samo na kratko a zatim ubrzo nestanu, iskoriste rupe u sistemu i proizvedu u nekontrolisanim uslovima proizvode koji potencijalno mogu biti opasni po zdravlje, a zatim iste ponude na tržištu u vidu čudotvornih proizvoda, za krajnje kupce može biti korisno, ako znaju da garanciju kvaliteta mogu očekivati samo od etičkih firmi, koje poštuju zakone, i kojima je prioritet zadovoljstvo svojih klijenata.

WWW.calivita.com

QUALITY LIFE NEWS

C A L I n e w s

SREĆAN ROĐENDAN CALIVITA International SRBIJA!

23 окт

28

Gala poslovna konferencija CaliVita international povodom 20 godina poslovanja u Srbiji

Hotel Hayatt, Beograd, 21. 10. 2017.
Delić sjajne atmosfere.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Sjajna organizacija, stabilna kompanija sa fantastičnom tendencijom neprestanog rasta, razvoja i usavršavanja, spremna da učini sve da njeni potrošači i saradnici budu zadovoljni, srećni i uspešni, Gerry Hargitai, predsednik i osnivač CaliVite, Čovek sa jasnom vizijom u budućnost, odlučan, srdačan, sa urođenim osmehom i osećanjem poštovanja svih i svakoga bez obzira na status i stepen uspeha.

Nadahnuti predavači, uspešni ljudi, uvek spremni da podele svoja iskustva sa nama, da nas inspirišu, pokrenu nove snove i ciljeve, da nam pokažu da je samo akcija uspešan put do njihovog ostvarenja.

 • Da nam ukažu na značaj fizičkog, mentalnog i finansijskog zdravlja, na njihovu povezanost koja znači da nema potpunog zdravlja ako neki od ta tri stuba nedostaje.
 • Da vratimo sebe sebi i ljudima oko nas i sebe učinimo najboljom verzijom, da svako danas budemo bolji od sebe juče. Mnogi govore o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, ponašanju… a niko da kaže o pravilnom punjenju glave i pravilnoj ishrani mozga. A to je ono što nam obeležava život i ostavlja tragove.
 • Da ne možemo postići željeni uspeh ako nismo spremni da i drugima pomognemo da uspeju. Deljenje je najbolje i najproduktivnije umnožavanje.
 • Da razne ometače na našem putu (ako nam ne dozvole da im pomognemo da shvate da iz ropstva stečenih stavova i navika ima izlaza) zaobiđemo u širokom luku i ostavimo ih sopstvenom neznanju, nedostatku želja i ciljeva, zavisti, ljubomori, robovanju sopstvenim stavovima, najčešće stečenim… i nastavimo svoj put jer smo jedino mi sami odgovorni za sebe, svoj život i svoj životni put.
 • Da prihvatimo padove i greške kao normalne saputnike na putu do ostvarenja ciljeva i da nam oni budu najbolje lekcije u životu, jer, onaj ko ne greši znači da ništa i ne radi a gubitnik je samo onaj ko ne ustaje kad padne.
 • Da reči imaju veliku moć pa je način komunikacije presudan za svaki uspeh i neuspeh, za nesporazume i komflikte, prijateljstva i neprijateljstva, poverenje i saradnju…
 • Da smo mi ustvari sve ono što govorimo o drugima.
 • Da nam je strah najveći neprijatelj u životu i da treba uvek da mu odlučno kažemo: Skloni se! Ja idem dalje…! Ja radim…! Ja stvaram…! Nisam ja onaj koga tražiš!
 • DA SU ODLUKE U PRVIH 5 SEKUNDI PRESUDNE ZA ŽIVOT I USPEH. Nakon prvih pet sekundi nastupa kolebanje pa odustajanje. (Pravilo “5 sekundi”, Gerry Hargitai, predsednik i osnivač CaliVite)
 • Da je MOTIVACIJA nastala od reči MOTIV i AKCIJA, pa prema tome znači da, bez akcije motiv sam po sebi ne daje rezultate.

Pa neka to bude poruka za sve nas: MOTIV i AKCIJU u glavu i krenimo put zdravlja i uspeha!

Srećno!

Vaša Radunka Duna Bogdanović

3

 

Kako sačuvati zdravlje u 21. veku

15 окт

 CaliVita international nisu samo proizvodi/preparati. Ona propagira pokret za zdrav način života.

 Koristi najnovija savremena saznanja i tehnologiju u prevenciji zdravlja i principe ortomolekularne medicine.

KLjUČ DOBROG ZDRAVLJA:

 • Pravilna ishrana u skladu sa krvnom grupom
 • Fizička aktivnost u skladu sa godinama starosti
 • Pozitivan životni stav
 • Korišćenje dodataka ishrani kao dopunu za perwvwnciju današnjih bolesti nedostataka

Saslušajte video, saznaćete sve što Vas interesuje o zdravlju u 21. veku.

Ako budete zadovoljni proizvodima, CaliVita Vam pruža mogućnost da proizvode preporučite svojim prijateljima i tako zaradite da Vam proizvodi budu još jeftiniji, a ako se u tome angažujete više, možete i da zaradite u zavisnosti od realizacije prometa proizvoda u Vašoj mreži saradnika i potrošača. To isto Važi i za one koje ste Vi upoznali sa CaliVitom. Dakle, u CaliViti dobijaju svi, u zavisnosti od svojih želja i angažovanja na preporuci proizvoda.

2

Svi proizvodi

Gerry Hargitai, osnivač i predsednik CaliVita International kompanije

3 јан

Osnivač i predsednik

“Ja sam ostvario većinu svojih snova. Dozvolite nam da Vam pomognemo da i Vi ostvarite svoje”

Dzeri Hargitai 2

Gerry Hargitai je osnivač i harizmatični lider firme CaliVita® International. Početkom 1990-ih godina, gospodin Hargitai osnovao je California Fitness (prethodnika CaliVita International) i započeo distribuciju vitamina i zdravstvene opreme u centralnoj i istočnoj Evropi. Tokom tog procesa, takođe je doprineo i tome, da ljudi prepoznaju značaj zdravog načina života. Da bi ostvario taj cilj, Gerry je oformio tim od nekoliko hiljada stručnih i visoko kvalifikovanih lekara i pokrenuo je edukativnu kampanju širom regije, tokom koje su se održavala predavanja na kojima su učili metode i tehnike očuvanja zdravlja. CaliVitin program edukacije i obuke se nastavlja i danas, i to je preraslo u velike profesionalne seminare i konferencije, sa besplatnim lekarskim savetovanjem, i uvođenjem najnovijih dijagnostičkih metoda (analiza žive kapi krvi, bio-rezonantni pregledi itd.) koje imaju za cilj podizanje svesti o značaju zdravlja. Kao rezultat ovih akcija, tokom proteklih 25 godina, uspešno se promenila svest i dugoročni odnos prema zdravlju u regiji

Motivator

Njegova sposobnost za motivisanje ljudi mu je omogućila da izgradi poslovnu mrežu i da pomogne drugima, da i oni urade isto putem širenja saznanja o tome, pružanjem smernica i bez zahtevanja početnog kapitala.

Tokom tog procesa, on je stvorio radna mesta i osigurao je zdraviju i bogatiju budućnost za stotine hiljada ljudi. Od stvaranja California Fitness (kasnije CaliVita) 1991., Gerry Hargitai je uspeo da izgradi biznis, koji je izrastao u međunarodnu mrežu sa preko milion članova, a koja i dalje raste.

Veštine Gerry Hargitaija kao motivatora i govornika su priznate od strane raznih industrijskih sektora širom sveta. Već preko 30 godina, on ima presudnu ulogu u motivisanju i inspiriše ljude da razmišljaju o velikim stvarima, kao i da utiču na pozitivne promene u svom životu putem pozitivnog mentalnog pristupa. Sa čvrstim uverenjem, da se pozitivne promene moraju prvo desiti u svesti, pre nego što se mogu manifestovati u spoljašnjim okolnostima, gospodin Gerry Hargitai je uvek stavljao značajan akcenat na međuljudske odnose i lični razvoj i rast.

Promoter zdravlja

Gerry Hargitai je osnivač i predsednik International Fitness Federacije (IFF = International Fitness Federation®) već više od deset godina. Pored toga, on je pokretačka snaga i inspiracija mnogih uspešnih brendova poput Fitness Woman®, Fitness Man® i Fit Kid®, i rukovodio je ovim organizacijama nekoliko godina. IFF je prisutna u 47 država i podržava fitnes programe za decu školskog uzrasta, kao i ostala Grand Pri fitnes takmičenja, uključujući i Evropsko Fitnes Prvenstvo (European Fitness Championship), koje ima za cilj poboljšanje opšte kondicije.

Ako ste i Vi jedna od osoba koje misle na sličan način, pridružite nam se OVDE

4

 

Budućnost CaliVite

2 дец

Budućnost

Tokom proteklih 20 godina, CaliVita je bila globalni ambasador zdravog načina života i pravilne ishrane, šireći svoj uticaj u preko 30 zemalja na svetu. 

Što se budućnosti tiče, vizija CaliVite je da se globalno još više proširi, da što više ljudi shvati da je moguće uživati u zdravom i aktivnom načinu života, vodeći računa o pravilnoj ishrani, a istovremeno imati finansijsku nezavisnost.

Kako postići ovaj cilj?

 • Širenjem ponude proizvoda, kako bismo u njih uvrstili najnovija naučna dostignuća u oblasti zdravlja i metaboličkih funkcija
 • Prilagođavanjem proizvodne linije kako bi maksimalno iskoristili sveže, prirodne proizvode, a dodatke smanjili na najmanju moguću meru
 • Prilagođavanjem ambalaže, načina pakovanja, skladištenja i isporuke ekološki prihvatljivim standardima
 • Stvaranjem novih i unapređivanjem dosadašnjih poslovnih metoda, kako bi rast mreže bio još lakši
 • Stvaranjem dodatnih podsticaja i motivacionih programa, kako bi se pomoglo članovima da postignu više nivoe
 • Širenje mreže na nove zemlje i kontinente.

svet

Šta je zapravo CaliVita?

28 сеп

Naši ciljevi

Kao globalna MLM kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom vrhunskih preparata – dodataka ishrani u cilju očuvanja zdravlja i vitalnosti, redovno težimo novim priznanjima, stalnim inovacijama i osobenostima uz redovno unapređivanje i održavanje vrhunskog kvaliteta proizvoda.

Na taj način, naš cilj je da obezbedimo konstantnu ravnotežu fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja i blagostanja naših članova i kupaca. 

Naše vrednosti

Jednake mogućnosti – Svako dobija istu šansu da svoje snove.

Priznanje – Dajemo priznanje svima koji to zaslužuju

Porodica – Zdravlje i bogatstvo za svoje voljene.

Kvalitet bez kompromisa – najbolje iz prirode i nauke.

Timski rad – široku podršku da vam pomogne da postignu svoje ciljeve.

Prihvatiti razlike među kulturama – Mi smo jedno, ali ne isto.

Naša vizija

CaliVita International, multinacionalna kompanija koja dinamično raste, nudi širok spektar kvalitetnih vitamina, minerala i dijetetskih suplemenata. Naš cilj je da stvorimo poslovne mogućnosti za one koji žele da otelotvore i ostvare takav zdrav i kvalitetan način života i da budu odgovorno i fer nagrađeni u zavisnosti od svog rada i zalaganja. Kompanija, dakle, nudi jednake mogućnosti za sve.

Mi prepoznajemo!

Mi u CaliViti smo ponosni na naše distributere, stubove našeg poslovanja i uspeha. Oni su promoteri zdravog načina života, sadnice koje dovode do zlatne žetve. Takođe smo ponosni na naš stručni tim stručnjaka koji daju uputstva, sredstva rada, knov-hov i kontinuiranu podršku distributerima.

Timski rad, pozitivan stav i posvećenost, iz godine u godinu donosi rezultate koji su doveli do trenutnog velikog koraka napred!

Obaveštenja, porudžbine, sveti lekara… na:

069-235 96 94,  064-235 96 94.   rbduna@gmail.com

Samostalna (lična) kupovina po diskontnim cenama pomoću kodnog broja:  3814324852

Osmeh 2