Архива | новембар, 2014

Aquarion i matematika

30 нов

ŠTA POVEZUJE AQUARION I MATEMATIKU?

1c

Flaširana voda i plastika

Sve više ljudi i porodica u Srbiji, a o onima van da i ne govorimo, koristi flaširanu vodu za piće. Razlozi su različiti: zagađena voda u vodovodima, zagađena voda koja se u većini seoskih domaćinstava uvodi preko hidrofora jer u takvim sredinama ne postoji kanalizacija već otpadna voda preko cevi ide u septičke jame a iz njih direktno u tlo i tako ga zagađuje raznim henikalijama, fekalijama i drugim opasnim elementima koji se kroz cevi ponovo vraćaju u česme u domaćinstvu, kao i bacanje i neorganizovano odlaganje svakojakih otpada.

1b

Zbog svega toga se sve više koristi flaširana voda. Taj trend je postao normalan a posao veoma unosan pa se više i ne zna da li je flaširana voda koju kupujemo baš ona marka koja stoji na etiketi, jer, po običaju, čim nešto dobro krene, odmah se pojave i falsifikatori pa sve ćešće se mogu naći obaveštenja u medijima da pazimo šta kupujemo jer mnogi proizvođači pakuju običnu česmovaču, nalepe nalepnicu nakićenu raznoraznim “prednostima” i kvalitetom te vode i tako se bogate na račun onih koji im veruju. U prilog tome ide i činjenica da mnogi proizvođači ne žele das otkriju izvore sa kojih toče i flaširaju vodu koju skupo prodaju. Ako je to posebna, kvalitetna voda kako je reklamiraju, zašto je izvor te vode tajna koju ni za živu glavu ne otkrivaju? To samo oni znaju.

Naravno, već provereni proizvođači sa poznatih područja sa zdravom vodom postoje i dalje, imaju dobru i zdravu vodu i to stoji. Pa šta je onda problem? Zašto flaširana voda ponekad može biti opasnije od one iz česme?

Problem je plastična ambalaža. Proizvođač je dužan da na ambalaži označi kvalitet plastike pa se na njima zato i nalaze neki znaci sa brojkama i slovima. Većina ljudi nema pojma šta znače te oznake.

Zato se potrošačima savetuje da dobro pogledaju oznake na ambalaži i da izbegavaju plastiku koja može mnogo da šteti zdravlje, čak mnogo više nego neispravna voda u njoj. Voda iz opasne plastike može biti izuzetno i dugoročno štetna jer takva plastika ispušta opasne materije koje ulaze u vodu koju mi pijemo iz nje.

Ambalaža sa oznakama HDP, HDPE, LDPE i PP je najmanje opasna plastika.

Šta znače ostale oznake na plastičnoj ambalaži:

PET (PETE)

Ova oznaka označava flaše namenjene jednokratnoj upotrebi. Moguće je da ispuštaju teški metal antikon i hemijsku oznaku EPA, koji ometaju delovanje hormona, kao i neka kancerogena jedinjenja.

HDP  (HDPE)

Plastiku koja ispušta minimalan broj hemikalija u vodu.

PVC  – 3V

Ispušta dve otrovne hemikalije, koje ugrožavaju delovanje hormona u ljudskom telu, a najčešće se koristi za izradu flaša.

LDPE

Plastika koja se ne koristi za izradu flaša, nego za izradu plastičnih kesica, iako ne ispušta hemikalije u vodu.

PP

Ovo je relativno dobra plastika prepoznatljiva po beloj ili poluprovidnoj boji, koja se najčešće koristi za sirupe ili za čaše od jogurta.

PS

Plastika koja u vodu ispušta kancerogeni stiren, a koristi se za izradu čaša za kafu koje su za jednokratnu upotrebu, ali može se pronaći i kod ambalaža u koje se pakuje brza hrana.

PC ili bez oznake

Najlošija plastika za prehrambene proizvode jer izlučuje hemikaliju BPA.  Uprkos tome koristi se kod izrade flašica za bebe, sportske flaše i posude za spremanje hrane. Dokazano je da se u PET ambalaži nalaze štetni sastojci. Ipak, ne treba paničiti jer mogućnost zagađenja sadržaja u flaši je malo verovatna, ali sumnje ostaju posebno one da se pod delovanjem svetlosti i/ili temperature struktura PET polimera razgrađuje, čime se otrovnim proizvodima zagađuje sadržaj, piše nadlanu.com.

Kakva onda matematika povezuje CaliVita Aquarion aparat za filtriranje, alkalizaciju i jonizaciju vode u domaćinstvu i korišćenje flaširane vode?

Pre svega zdravlje jer je voda iz Aquariona zdrava – oslobođena teških metala i svega što može da ugrozi naše zdravlje, bogata kiseonikom bez koga nema ni zdravlja, alkalizovana – živa voda koja hrani naše ćelije.

Drugo, ako prosečna četvoročlana porodica za dnevno koristi  najmanje 5 l vode, što bi bilo normalno jer odrasla osoba treba da popije dnevno najmanje 1,5-2 l vode, deca do 1 l, najjeftinija varijanta je balon vode od 5-6 l. To je 365 balona vode godišnje. Kad se to pretvori u novac na godišnjem nivou, to je oko 50000 dinara. Za tri godine to je oko 150000 dinara, taman koliko košta Aquarion čiji je vek trajanja, ako se pravilno instalira i koristi, više od 20 godina.

Naravno, za one koji kupuju vodu u flaši umesto u balonu, cena na godišnjem nivou je mnogo veča.

Dakle, Aquarion je prava i brzo isplativa investicija u zdravlje cele porodice.

O Aquarionu pročitajte OVDE.

Aquarion

AQUAQION – Aparat za filtriranje, alkalizaciju i jonizaciju vode

30 нов

AQUARIONAparat za filtriranje, alkalizaciju i jonizaciju vode

8

Aquarion je najsavremeniji sistem za filtriranje, alkalizaciju i jonizaciju vode!

Jonizator je napravljen je tako da osigurava dugogodišnje snabdevanje čistom i zdravom, višestruko korisnom vodom. Ova neverovatna voda ima mnoge specifi čnosti i koristi za zdravlje  cele porodice.

Aquarion proizvodi filtriranu alkaliziranu, joniziranu vodu.

Šta je to zapravo? CaliVita koristi kompjuterski tačnu i selektivnu magnetsku energiju za provođenje elektrolize preko titan platinastih elektroda, unutar stanice vode.

Magnetska energija razdvaja vodu na alkalizovanu (visoki pH) i zakiseljenu (niski pH) tok, bez korišćenja hemikalija. Ovakva jonizacija vode restrukturira molekule i smanjuje veličinu klastera, dodatno veže molekule kiseonika i koncentriše jonizovane, apsorbirajuće i korisne minerale poput kalcijumaa, magnezijuma i kalijuma.

Aquarion takođe proizvodi zakiseljenu vodu. Ova vrsta vode ima niski pH, niži od pH=6 i koristi se za vanjsku primenu. Ova kisela voda, koja deluje na načine na koji obična voda iz slavine, fi ltrirana ili flaširana voda ne mogu delovati. 

Zašto je Aquarion najnapredniji jonizator na svetu

Revolucionarni novi automatski dinamički sistem toka koji koristi patentirane solenoidne ventile.

Pomoću sistema solenoidnih ventila jonizator proizvodi alkaliziranu vodu vrhunskog kvaliteta, bez odvojenog ciklusa čišćenja, karakterističnog za sve druge jonizatore. Sistem solenoidnih ventila održava željeni protok i pritisak, čime sprečava porast vrednosti i komoru za elektrolizu štiti od preopterećenja.

Takođe, reducira količinu protoka iz odvoda za zakiseljenu vodu.

Peteroslojne titan-platinaste elektrode

Koristimo najnapredniji proces galvanizacije na titan-platinastoj elektrodi, koji neprestano proizvodi vodu sa optimalnim ORP

(oksidacijsko-redukcijskim potencijalom) na odabranom nivou pH.

Trostruke membrane

Jedinstvene membrane izrađene od prirodne celuloze, presvučene PE i obrađene surfaktantima, održavaju jednoličan pH, ORP i izmenu jona između kiselog i alkalnog, bez obzira na promene u pritisku, protoku ili brzini.

Sprečavaju porast vrednosti time što koriste novi materijal – fermion.

Specijalne elektrode

Kada se posmatra poprečni presek elektrode, pod povećanjem od 700 puta, može se videti da elektrode imaju vrlo oštre vrhove i da grade udoline. Jonizator koristi specijalne elektrode koje stvaraju reduciranu vodu s optimalnim ORP i stabilnim nivoom pH.

Vrhunski jednostruki nano-srebrni višefazni fi lter sa 9 podešenja

Visokovredni filter materijali osiguravaju proizvodnju zdravije i čistije vode, jer vežu širok spektar kontaminanata, a istovremeno dopuštaju prolaz korisnim mineralima.

Snabdevanje vodom jednim dodirom na ON/OFF

Za razliku od jonizatora s ručnom kontrolom snabdevanja vodom, gde korisnici moraju stalno proveravati protok, ovaj  jonizator ima patentirane solenoidne ventile koji automatski kontrolišu protok. To osigurava jednostavnu uporabu i optimalno upravljanje – bez nagađanja!

Odabir vode i indikatori načina rada

Jonizator ima atraktivni FND ekran u boji koji jednostavno prepoznaje vaš izbor

Simboli i boje, jednostavni za razumijevanje, prepoznaju vrstu i razinu vode koju ste odabrali na uređaju.

Indikator glasa

Glas vas upozorava na odabir alkalizirane, zakiseljene ili pročišćene vode.

Jačinu zvuka možete prilagoditi ili ga, ako želite, jednostavno isključiti (ON/OFF). 

9 podešenja za pH

Širok izbor razina pH. Pogodnost poboljšanog upravljanja na jedan dodir.

Digitalni indikator promene filtera 

Digitalni indikator, jednostavan za očitavanje, pruža približnu vrednost preostalog veka trajanja filtera. Pravovremena promena filtera osigurava optimalan rad., uz digitalni brojač, kao podsetnik za promenu fi ltera po isteku vremena trajanja filtera, zatreperiće novo indikacijsko svetlo.

Pogodnost poboljšane zamene filtera

Nakon što skinete poklopac kučišta filtera, mehanizam s oprugom omogućuje vam jednostavnu zamenu filtera.

MICOM kontrolni sustav

MICOM kontrolni sistem optimizira pH i ORP vode i pomaže održati vaš jonizator u vrhunskoj radnoj formi. Novo indikacijsko svetlo upozoriće vas ako je potrebno servisirati vaš jonizator.

Kontrola toka

Potpuno automatizovana kontrola toka preko novog naprednog patentiranog sistema ventila uveliko poboljšava optimizaciju pH i ORP-a vode iz Aquariona.

O kvalitetu – štetnosti flaširane vode pročitajte OVDE:

Aquarion možete instalirati na tri načina:

1) na sudoperu, pričvršćen na slavinu pomoću prebacivača

2) na sudoperu, direktno na cev za hladnu vodu (bez prebacivača)

3) ispod sudopere – potpuno sakriven, s malom odgovarajućom slavinom.

Preporučuje se da način 2 i 3 obavlja vodoinstalater.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Nasledna penzija u Mrežnom Marketingu

28 нов

This is a short version of „Pension vs Royalty“ and it endeavors to shed light on the problems of pensions in less than two minutes…

Ово је кратка верзија o „Penzijskom kraljevstvu“ rasvetljava preobleme penzija i mogućnost sticanja nasledne penzije u MLM sistemu ako se posao shvati i radi ozbiljno i profesionalno.

Sta je to mrežni marketing?

Mrežni Marketing (Network Marketing) ili Multilevel marketing je legalna grana trgovine (marketinga) čiji je zadatak da omogući brže i efikasnije dopremanje roba i usluga od proizvođača do krajnjeg potrošača. Proistekao je iz sistema Franšize uklonivši njen osnovni nedostatak – neophodnost ulaganja velikog početnog kapitala. Funkcioniše po principu SVOJA DOBRA ISKUSTVA SA PROIZVODIMA PRENESI DALJE. Jasno je da po tom sistemu ne mogu da se prodaju loši proizvodi jer bi reklama imala suprotan efekat. Zato kompanije koje rade po sistemu Mrežnog Marketinga vode računa o kvalitetu svojih proizvoda jer jednom izgubljeno poverenje se ne vraća lako, naročito kada na tržištu vlada poplava sličnih proizvoda.

Kao privredna grana izučava se na univerzitetima širom sveta. Kad nas se stidljivo napominje na nekim fakultetima jer smo, na žalost,  poznati po tome da uvek kaskamo za svetom. Šteta  jer to je grana trgovine koja može da zaposli neograničen broj ljudi bez obzira na nivo obrazovanja, političku opredeljenost, veroispovest, poznavanje jezika i slično i tako promeni sve lošiju sliku nezaposlenosti. Možda je baš to i razlog što se ovoj poslovnoj mogućnosti ne posvećuje pažnja jer su ljudi koji se bave ovim biznisom nezavisni u odnosu na partije i politiku pa niko ne može da ih obmanjuje, vrbuje i „pritiska“. To su slobodni ljudi koji misle svojom glavom, koji imaju životne ciljeve i žele da ih ostvare.

U svojoj osnovi Mrežni Marketing je savremeni način trgovine u kome se informacije o proizvodima i uslugama prenose od proizvođača do potrošača preko mreže potrošača izgrađene na osnovu ličnih kontakata među ljudima (od usta do usta). Kao privredna grana Mrežni Marketing godišnje pravi promet od više stotina milijardi dolara. Prisutan je u preko 140 zemalja sveta. Uključuje više desetina miliona slobodnih preduzetnika. Sve veći broj velikih svetskih kompanija odlučuje se da deo svojih proizvoda plasira i putem mrežnog marketinga, bilo osnivanjem sopstvenih kompanija ili češće putem već postojećih sistema. Pored nabavke proizvoda po fabričkim cenama, potrošaču je pružena mogućnost da na osnovu svojih preporuka ostvaruje zaradu. Sistem na osnovu koga firma vrši isplate naziva se Marketing plan (SISTEM POSLOVANJA).

Razlozi zašto ljudi rade mrežni marketing?

Mrežni marketing je i više od same poslovne mogućnosti jer istovremeno može da obezbedi:

1. Dopunsku zaradu
2. Finansijsku nezavisnost (visoki prihodi i kada više niste aktivni u poslu)
3. Više slobodnog vremena
4. Razvoj sopstvenog preduzetništva
5. Lični razvoj kroz sistem obuke
6. Pomaganje drugima da ostvare svoje ciljeve
7. Prevremena penzija – pasivni prihod u vidu autorskog prava
8. Brigu o potomstvu (nasledna penzija)
9. Donatrorstvo
10. Putovanja
11. Upoznavanje novih osoba i sticanje trajnih prijateljstva širom sveta

Različite osobe će iz različitih razloga krenuti u ovaj poslovni poduhvat. Ali za svakoga je Mrežni Marketing najbrže i najefikasnije prevozno sredstvo do željenih ciljeva. Uz takvo prevozno sredstvo dobija se i tim iskusnih instruktora direktno zainteresovanih da im saradnici što pre postanu uspešni jer time i oni postaju uspešni. Zato se za ovaj sistem kaže da „nije dobar, jednostavno je najbolji“, najpravedniji, nahumaniji..

Onaj ko svati sistem, nikad se više ne odvaja od njega i ne pokušava više da kroz klasičan posao radi za druge.

CaliVitin sistem je do tančina razrađen i proveren. Kompanija Vam nudi sve moguće alate za rad i praćenje svog napredovanja „na dugme“. Vama ostaje samo odluka, istrajnost i organizacija rada za koju ćete dobiti svu pomoć od već iskusnih i uspešnih graditelja mreže.

Ne košta Vas ništa da probate. Uslov je samo minimalna kupovina proizvoda da biste postali registrovan član kompanije. Dalje su Vam vrata otvorena u čitavom svetu. Možda ste baš Vi ti pored kojih prolazi ova zlatna kočija. Uskočite u nju i život će Vam se istog momenta promeniti.

Srećno 🙂

snovi

Zašto svetska zdravstvena organizacija savetuje korišćenje dodataka ishrani?

28 нов

Why we need food supplements?

Did you you know that even when we want to follow a healthy diet, our food just don’t have the same amount of nutrients it used to have say 40 years ago?

Da li ste znali da, čak i ako želimo da koristimo zdravu hranu, naša hrana jednostavno nema istu količinu hranljivih materija kao nekad pre 40 godina?

3

Zašto ljudi viču kad su ljuti?

27 нов

ZAŠTO LJUDI VIČU?

(Nepoznat autor)

Jednom je jedan hinduistički učitelj naišao na porodicu čiji su članovi ljutito vikali jedni na druge. Uz smešak, pitao je svoje učenike:

– Zašto ljudi viču kad su ljuti?

Učenici su razmišljali neko vreme:

– Zato što izgubimo strpljenje, zato vičemo – reče jedan.

– Ali, zašto bi vikao ako je osoba pored tebe? – pita učitelj – Zar nije moguće govoriti tiho i lagano?

Učenici su davali još neke odgovore, ali nijedan nije zadovoljio učitelja. Naposletku je objasnio:

– Kada su dve osobe u svađi, ljutite, njihova se srca jako udalje. Zato moraju vikati jedno na drugo, da njihov glas premosti udaljenost i da se mogu čuti. Što su ljući, glasnije moraju vikati, jer je udaljenost među njima veća.

Potom je učitelj pitao:

– Šta se dogodi kada se dve osobe zaljube? Ne viču jedno na drugo, već govore tiho i nežno. Zašto? Njihova srca su veoma blizu. Udaljenost među njima je veoma mala. A, šta se dogodi kada se još više vole? Ne govore. Samo šapuću i još više se zbližuju u svojoj ljubavi. Konačno, ne treba im više ni šapat. Samo se gledaju, i to je sve. Takve su dve osobe koje se vole.

Onda je rekao:

– Kada se svađate, nemojte dozvoliti da se vaša srca udalje, ne izgovarajte reči koje bi mogle da vas još više udalje, jer će doći dan kada će udaljenost biti tako velika, da više neće biti puta nazad.

Nepoznati autor

„Upravo sada je Mrežni Marketing jedina sila koju vidim, koja ima potencijal da učini veliku promenu!“

26 нов

NOVINAR: Kako mrežna trgovina deluje u odnosu na dosadašnje oblike trgovanja?

POL PILZER (Paul Zane Pilzer):

 Današnja mrežna trgovina deluje skoro u potpunosti na intelektualni način. Proizvode dostavljaju drugi. Najzanimljivije je to, da distribuciju vrše sami kupci proizvoda. Preduzeća, koja se odluče na taj način trgovine, imaće najefikasniji prilaz do kupaca. A sami kupci mogućnost da i sami učestvuju u podeli te ogromne dobiti koju će stvoriti ova grana. Najuspešniji među njima bez sumnje postaće veoma bogati ljudi, dok će mnogima drugima ovaj način poslovanja pružiti veoma kvalitetan i materijalno siguran život.

Upravo sada je mrežni marketing jedina sila koju vidim, koja ima potencijal da učini veliku promenu.

***

Mali broj ljudi u našoj zemlji je spremno da promeni sebe, da shvati da je vreme novac i da je Mrežni Marketing pravi posao da se svaka sekunda utrošena u taj posao isplati i to na duže staze – na potomstvo, jer uspeh u ovom poslu se nasleđuje kao i svaka inovina. To je posao “težak” milionima evra bez obzira što lično ništa ne ulažete kao registrovan član. U početku nema velike zarade, ali ako ste istrajni i uporni, a proizvodi koje reklamirate/prodajete kvalitetni, nema granica u zaradama koje stalno rastu. Ako ste vizionar, ako znate šta hoćete, imate cilj i ne odustajete bez obzira na padove bez kojih nema ni uspeha, ako umete da se organizujete, da svoje vreme posvetite onima koji su oduševljeni poslom, koji su otvoreni za učenje i nova saznanja, koji takođe imaju životne ciljeve i žele da ih ostvare, koji su komunikativni i spremni da i drugima pomognu, čuda su moguća i ostvariva

 Kolektivna energija nema granica.

Zato krenite odmah! CaliVitanci Vas čekaju raširenih ruku i srca. Zdravlje treba svima. Baš svima.

Flasa tekst

Šta čekate?

26 нов

Na sve strane otkazi, sve manje plate – sve veći pritisak na zaposlene i sve veći zahtevi od njih, sve duže radno vreme – sve manje vremena za decu i porodicu, nesigurnost i strah za porodicu, za opstanak, nedostatak uslova za stvaranje nove porodice, …   i Vi još razmišljate šta ćete!

Sta čekate?

Mrežni Marketing je tu, pored Vas, zar ga još niste upoznali i prepoznali??? Ovo je pravo vreme za pokretanje biznisa u Mrežnom Marketingu!

Mrežni Marketing može da promeni Vaš život, da Vam pruži sve što sada nemate i za čim žudite.

Mrežni marketing može da promeni sliku nezaposlenosti u Srbiji, u svetu već menja!

Mrežni marketing može da promeni položaj žene u društvu. Poznato je da žene pre muškaraca prepoznaju ovu šansu i da ih ima više od muškaraca u ovom biznisu!

Robert Kiosaki

CaliVita nije obična kompanija koja radi po sistemu mrežnog Marketinga. CaliVita je porodica zdravih, veselih, zadovoljnih ljudi kojima je ČOVEK pre profita. CaliVita je kvalitetan život u pravom smislu te reči.

Pridružite nam se i promenite svoj dosadašnji život satkan od straha i briga. Nemate šta da izgubite jer ne ulažete kapital a dobijate sve na tacni. Od Vas zavisi da li ćete sa te tacne uzeti mrvicu, parče ili celu tortu.

4

„Vi ste ono što jedete” -Šta to ustvari znači!

25 нов

Probiotici za potrebe cele porodice!

Prema jednoj staroj izreci – „Vi ste ono što jedete”. Čak i naši preci su pretpostavljali, da ishrana, a samim tim i stanje naših creva ima značajan uticaj na naše zdravlje. I ne samo na zdravlje, već i naše mentalno stanje i raspoloženje!

Probiotici su takve prijateljske bakterije, koje žive u našim crevima (kao i vagini) i svojim prisustvom sprečavaju razmnožavanje štetnih patogena, doprinose održavanju neophodnog kiselog okruženja, kao i u dodatnim brojnim procesima, od kojih mnoge tek počinjemo da u potpunosti razumemo. Krenimo od početka!

Probiotici su od velikog značaja već i tokom trudnoće. Sa jedne strane, mogu puno pomoći u prevenciji ili ublažavanju zatvora, koji se često javlja u zadnjem stadijumu trudnoće, a sa druge strane može doprineti delotvornijoj apsorpciji određenih mineralnih materija, zahvaljujući čemu pomažu očuvanju zdravlja kostiju, kao što dodatno mogu doprineti i održavanju zdravlja vagine. Uporedni podaci dobijeni iz višestrukih studija su pokazala, da određena bakteriološka zapaljenja, kao i prehlada doprinose jačanju rizika od nastajanja preveremenog porođaja. I u tim slučajevima se preporučuju probiotici, jer su se pokazali delotvornim.

Zatvor može predstavljati neprijatni zdravstveni poremećaj ne samo tokom trudnoće, već se prilično često javlja i kod inače zdravedece. Nakon više studija koje su rađene isključivo sa odraslim učesnicima, isto je dokazano i putem kontrolisanog ispitivanja vršenog sa decom, da primena dobroćudnih bakterija pomaže u tretiranju zatvora. Takođe, i za tretiranje crevnih infekcija kod dece mogu biti od pomoći primena nekoliko sojeva lakto-bacilla (Lactobacillus), zahvaljujući kojima je čak moguće i skratiti dužinu trajanja infekcije. Kod dece, u čijim porodicama su česte pojave astme, alergije ili ekcema, suplementacija probioticima se takođe pokazala uspešnom, a pored toga, smanjila se i učestalost pojave zdravstvenih poremećaja gastrointestinalnog trakta! A pored toga, jedna nedavna studija pokazala je da čak mogu sprečiti i rizik od razvoja karijesa, koji nastaje usled specifičnog sloja naslaga na zubima, koje stvaraju određene bakterije.

U odraslom dobu očuvanje zdravlja gastrointestinalnog trakta je praktično nemoguće bez prisustva probiotika. Suplementacija probioticima ublažava neprijatne simptome takozvane „putničke dijareje”, ali takođe može doprineti i ublažavanju pratećih simptoma crevnih infekcija. Probiotici doprinose boljoj apsorpciji minerala koji učestvuju u procesima koštanog metabolizma, čime se smanjuje rizik od osteoporoze. Prema rezultatima više studija, tretman probioticima može doprineti ublažavanju simptomasindroma iritabilnih creva (IBS), a prema rezultatima jednog kontrolisanog naučnog istraživanja rađenog 2013. godine, takođe se pokazalo, da mogu biti korisni i za smanjenje trajanja proliva koji nastaje nakon tretmana antibioticima.

U starijem dobu se takođe mogu ispojiti već navedena blagotvorna dejstva, jer ponovo raste rizik od pojave zatvora, a tu je i veća verovatnoća za pojavu infekcija usled slabljenja imunog sistema. Dve nezavisne studije su pokazale, da kada je vakcina protiv gripa davana zajedno sa suplementacijom probiotika, to je razultiralo snažnije stvaranje antitela, naspram slučajeva kada nisu uzimani probiotici, a pored toga, došlo je i do smanjenja dužine trajanja respiratorne infekcije.

Iako se još uvek vrše ispitivanja kako bi se utvrdilo o tačno kakvom međusobnom odnosu se radi, pokazalo se, da crevna flora može imati uticaj i ulogu čak i u takvim stanjima, koja ranije nisu ni uzimana u obzir. Više studija je opisalo, da su utvrdili, da se crevna flora gojaznih osoba razlikovala od osoba koje ne pate od gojaznosti, jer su određene vrste bile prisutne u mnogo manjoj proporciji, tako da istraživači pretpostavljaju, da crevna flora izmenjenog sastava može imati ulogu u nastajanju gojaznosti.

CaliVita u svojoj ponudi probiotika ima sledeće proizvode: Ac-Zymes sa kapsulama male veličine, koje se lako mogu progutati, Acydophillus sa dodatnim vlaknima, kao i izuzetno ukusni ProbioBalance u formi žvakaćih tableta, sa dodatim prebioticima, koji predstavlja alternativu za očuvanje zdravlja crevne flore svih članova porodice. Iskoristite prednosti koje nude ovi preparati!

6 Varenje

Korišćena literatura:

Coudeyras, S., Jugie, G., Vermerie, M. és mtsa: Adhesion of human probiotic Lactobacillus rhamnosus to cervical and vaginal cells and interaction with vaginosis-associated pathogens – Infect. Dis.Obstet. Gynecol., 2008, 2008, Article
A comparative study of the effect of probiotics on cariogenic biofilm model for preventing dental caries – Lee et al., Arch Microbiol. 2014 Aug;196(8):601-9.
Effect of probiotics on gastrointestinal symptoms and small intestinal permeability in children with atopic dermatitis – Rosenfeldt, V., Benfeldt, E.:J. Pediatr., 2004, 145, 612–616.
Probiotics in the prevention of recurrences of bacterial vaginosis – Parma et al., Altern Ther Health Med. 2014 Winter;20 Suppl 1:52-7.
Is Bifidobacterium breve effective in the treatment of childhood constipation? Results from a pilot study – Tabbers et al., Nutrition Journal 2011, 10:19
Randomised clinical trial: A liquid multi-strain probiotic vs. placebo in the irritable bowel syndrome–a 12 week double-blind study – Sisson et al., Aliment Pharmacol Ther. 2014 Jul;40(1):51-62.
Randomised placebo-controlled double blind multicentric trial on efficacy and safety of Lactobacillus acidophilus LA-5 and Bifidobacterium BB-12 for prevention of antibiotic-associated diarrhoea – Chatterjee et al., J Assoc Physicians India. 2013 Oct;61(10):708-12.
Probiotics in infectious diarrhoea in children: are they indicated? – Vandenplas et al., Eur J Pediatr (2007) 166:1211–1218
The relationship between gut microbiota and weight gain in humans – Angelakis et al., Future Microbiol. (2012) 7(1), 91–109
Probiotics and health: An evidence-based review – Aureli et al., Pharmacological Research 63 (2011) 366–376.

EveryMoment – REGENERATIVNA KREMA

24 нов

EveryMoment (135 g)

REGENERATIVNA KREMA

EveryMoment kozmetički proizvod na bazi lekovitih biljaka, koji ne sadrži hormone i koji pored blagotvornog dejstva na očuvanje intimnog zdravlja, može pomoći i u slučajevima manjih povreda, opekotina, ujeda i umornih mišića, te predstavlja idealno sredstvo koje bi praktično trebalo da sadrži svaka kućna apoteka

 
Kome i zašto preporučujemo ovaj preparat?
– Svakoj ženskoj osobi, za očuvanje intimnog zdravlja.
– Ženama nakon porođaja, kako bi se ponovo uspostavila elastičnost vagine.
– Ženama nakon nastupanja menopauze, za ublažavanje neprijatnih simptoma vaginalne suvoće.
– Za potrebe cele porodice, u slučajevima manjih povreda kože, opekotina i ujeda, za regeneraciju, hidrataciju i dezinfekciju kože, kao i za smanjenje upale.
– Za sve osobe, koje traže efikasno sredstvo za opuštanje mišića nakon sportskih aktivnosti.
– Za sve osobe, koje bi volele da u vidu masaže opuštaju svoju kožu

Da li ste znali da Hippophae rhamnoides, koji se nalazi u sastavu EveryMoment kreme, doprinosi epitelizaciji i bržem zarastanju rana, a usled sadržaja vitamina i antioksidanata dodatno hidrira, imože pomoći u usporavanju procesa starenja kože?

Kremu treba čuvati na suvom i hladnom mestu,van domašaja dece! Pazite da ovaj proizvod ne dospe u direktni kontakt sa očima ili ustima, a u tim slučajevima potrebno je isprati sa obilnim količinama vode! Ne koristite proizvod tokom trudnoće!

EveryMoment

Mrežni marketing danas 4: Lična sloboda i finansijska nezavisnost

23 нов

Mrežni marketing danas 4: Lična sloboda i finansijska nezavisnost


Da nije možda ta neka „minimalna stabilnost“ koju imate ustvari samo izgovor da ne promenite ništa? Trenutna situacija na tržištu rada je veoma loša. Samo diplomci visokih i poznatih škola i fakulteta ili ljudi sa vezom imaju neku šansu da se zaposle. Da li je zaista baš tako loše? Međutim, uz sva iskušenja i probleme, život nam uvek ponudi i nove mogućnosti i rešenja tih problema. Na žalost, samo retki uspeju sami da spoznaju koje su to mogućnosti. Većina ljudi ih odmah osudi, bez nekog razmišljanja na tu temu. Ljudi prosto vole da se žale na svoju sudbinu, a kada se neko koga poznaju potrudi i uspe u životu, onda odmah krenu da ga osuđuju i da mrze ceo svet zbog svog neuspeha. Na svu sreću, ljudi nisu osuđeni na takvu viziju života. Samim tim što čitate ovaj tekst, to već znači da imate pristup nečemu što je posebno i drugačije. Ali, pristup informacijama nije sam po sebi dovoljan. Ono šta vam je potrebno da biste uspeli, pored informacija, su odluka i akcija, tojest delanje. Samo od nas zavisi da li ćemo i kako iskoristiti mogućnosti koje nam pruža MLM biznis. Ograničeni smo samo načinom razmišljanja. Oslanjajući se samo na ono što smo naučili u školi, ništa nećemo postići. Takve osobe su dobri radnici, ali bez unutrašnje motivacije i ambicije u cilju postizanja nečega većeg i bitnijeg u životu – takvi ljudi ni neće postići ništa značajno. Svako od nas bi trebalo da ima cilj i što je još važnije – da ume da odredi način na koji će ga postići. Korak po korak, iz meseca u mesec, ali uzlaznom putanjom.

MLM biznis je tako i zamišljen da svakoj osobi pruža nebrojeno mnogo mogućnosti za finansijski rast i razvoj distributivne mreže. Dobro razvijena mreža je izvor vaših pasivnih prihoda, koji ustvari predstavlja konstantnu zaradu koju Vam donose aktivni distributeri.

KAKVE MOGUĆNOSTI VAM NUDI MLM?
Beskrajne finansijske mogućnosti

Obični, konvencionalni poslovi uglavnom podrazumevaju rad od 8 sati dnevno, bez ikakvih ili sa malim šansama za napredak. U MLM biznisu, mogućnosti za napredak su beskrajne. U tradicionalnim poslovima, Vaš prihod je uvek limitiran, jer nikako ne možete imati veći prihod od vašeg nadređenog ili pak generalnog direktora. U MLM-u visina vaših prihoda i gornja granica, zavise samo od Vas. Ne postoji gornja granica, niti situacija u kojoj će kompanija reći „Dosta je bilo, ne možeš dobiti više“. U MLM-u, Kompanija Vas još i dodatno podstiče da zaradite više i da konstantno napredujete.

Beskrajne finansijske mogućnosti MLM-a se mogu lako shvatiti ako ih uporedimo npr. sa profesijama gde se usluga mora lično izvršiti, kako bi došlo do zarade. Uzmimo na primer lekara stomatologa – broj sati rada tokom dana mu je ograničen, kao što je ograničen i broj pacijenata koje može da primi tokom jednog radnog dana. Kao rezultat svega toga – i njegov prihod je limitiran. Činjenicu da je u MLM-u sve suprotno od toga, smatram jednom od najvećih prednosti MLM-a.

Lična nezavisnost, i nezavisnost od vremena

Običan posao se uglavnom radi 8 sati dnevno. Tokom jednog radnog veka, to ispadne da čovek 1/3 svog života provede na poslu, radeći. U tim tradicionalnim poslovima i zanimanjima, uvek morate da radite onako kako Vam vaš nadređeni kaže i da izvršavate naređenja, imajući uvek u vidu i radnu okolinu i uslove koje vam i ona nameće. U mrežnom marketingu radite onda kada Vam se radi, i onda kada možete. Možete da radite sat vremena dnevno, a možete i 24 sata dnevno, kako god vi sami odlučite. Zamislite samo koliko je lepo ići na spavanje bez toga da morate brinuti o budilniku koji će Vas buditi rano ujutro, onim iritantnim glasnim zvukom. Pogotovo sada, kada sam otac malog deteta, još više cenim tu činjenicu da je radno vreme u MLM-u fleksibilno. Trenuci koje provedem sa svojim detetom, a ne na polu, su neprocenjivi i predstavljaju pravu sreću za mene.

Imate svoju kompaniju i to bez uloženog kapitala

Kada biste osnivali neku „tradicionalnu“ tj. kompaniju uobičajenog oblika i organizacije, trebalo bi vam mnogo vremena i para, i to samo za njeno osnivanje i početak poslovanja. Ali biste bili u problemu, ukoliko Vam posao ne bi krenuo onako kako ste zamišljali ili ako uopšte ne krene sa nule.
Sa CaliVitom možete da izgradite svoj biznis, praktično bez ikakvih početnih ulaganja i kapitala. Ljudi sa kojima ćete raditi će biti vaša kompanija. Imaćete podršku svetski poznatog brenda tj. svetski poznate Kompanije, od samog starta. Oni će vam obezbediti već testirane i dokazane ideje, proizvode i robu. Kao dodatak – imaćete i svu moguću logističku podršku, drugi će se brinuti oko formalnosti vezanih za prodaju, isporuku, naručivanje, informacije, isplate i tehničke podrške kupcima. Sve te stvari u CaliViti neko drugi radi umesto Vas. Vi ne morate da brinete o tome, već možete da se posvetite isključivo Vašem radu, kreativnosti ili direktnoj saradnji sa kupcima.

Interesantni ljudi, zanimljiva mesta

Kod tradicionalnih poslova, uglavnom sarađujete sa jednim te istim ljudima, svakog dana, godinama. Ni samu radnu sredinu nije lako promeniti. Ukoliko biste hteli da radite sa drugim ljudima ili u drugoj sredini – to bi značilo da morate da menjate i radno mesto.
Sa MLM-om to nije tako. U MLM sistemu vi imate mogućnosti da radite sa najrazličitijim ljudima, i da stalno upoznajete nove. Takođe sami birate sa kim hoćete, a sa kim nećete da sarađujete. Ne morate da budete sa istim ljudima sve vreme. Kao dodatak na sve to – prisustvovanjem međunarodnim događajima koje CaliVita često organizuje, bez obzira kog su tipa, imate priliku da upoznate i nove ljude, kao i veoma zanimljiva mesta, širom sveta.

Vaš lični razvoj i podrška Kompanije CaliVita

MLM je biznis koji se stalno razvija, te samim tim zahteva od nas da stalno unapređujemo svoje znanje. Učešćem u obukama, treninzima i putem upoznavanja novih ljudi i njihovog načina razmišljanja, mi razvijamo sopstvene kapacitete i unapređujemo sebe u svakom smislu. Mogućnosti za razvoj su neograničene. Svako u MLM-u može da nađe nešto šta mu se sviđa. Zato je veoma važno učestvovati u događajima i aktivnostima koje organizuju CaliVita ili sponzori. Važan izvor informacija su i CaliVita časopisi i pisani materijali uopšte, kao i stručni sajtovi.

Penzija i finansijska nezavisnost

Da li znate kolika će vam biti penzija, iako provedete 1/3 svog života na poslu? Da li ćete je uopšte i dobiti? Kao tridesetogodišnjak, jasno mi je već sada, da neću dobiti nikakvu penziju od države, i da je moram sam zaraditi.
 Naša MLM penzija je ustvari mreža saradnika, koju smo uspeli da izgradimo tokom godina. Ona će nastaviti da raste i da nam donosi pasivni prihod tokom dugog niza godina koje su pred nama. Najvažnije od svega je to što je CaliVita MLM biznis nasledan, što znači da sve to šta uspete Vi da stvorite – možete predati dalje svojim naslednicima, da i oni imaju korist od toga.

INTERNET i MLM

MLM vam pruža razne načine za komunikaciju. Neophodno je da imate i lične kontakte i sa kupcima, i sa svojom grupom, tokom obuka. Ali internet je način koji Vam nudi najviše mogućnosti za komuniciranje. Pre nekoliko godina, internet je proglašen najboljim izvorom znanja, na bilo koju temu, polako potiskujući ostale, tradicionalne vidove komunikacije i izvore informacija. Zašto, pitate se? Pa, zato što je najbrži, lak za upotrebu i efikasan. Možete ga koristiti kod kuće, u restoranu, na plaži, gde god da se nalazite. Danas skoro svako ima pristup internetu, i samim tim može svoj biznis i da vodi i da reklamira jednostavno i efikasno. Samo je potrebno naučiti kako. Stručnjaci tvrde da ako vas nema na internetu – kao da ste nevidljivi za sve ostale. Ako niste prisutni na internetu – niko neće znati za Vas ili za to čime se bavite.
 Ukoliko ga koristite onako kako treba – internet je fantastičan način i vid podrške za Vaše mrežno poslovanje. Već i sama činjenica da će na taj način ljudi saznati za Vas, Vaše poslovanje i ono što im nudite, je dovoljna. Ključne stvari su kako ćete Vi to iskoristiti, šta će oni saznati o vama, i na koji način ćete im to saopštiti. Iz tog razloga je veoma bitno da imate profesionalan i dobro vođen vebsajt. Ukoliko niste dovoljno vični korišćenju interneta, CaliVita Vam može mnogo pomoći, tako što ćete koristititi njen vebsajt (CaliVita: MySite), koji je napravljen specijalno i samo za Vas, i na kojoj stranici možete ostavljati svoje poruke, i vršiti online promocije. Ostaje Vam samo da počnete da radite! Ja sam takvu odluku doneo pre 5 godina, i svakog dana se potvrđuje da sam u bio u pravu i da je vredno truda.

Želim vam da svi prevaziđete unutrašnje barijere ukoliko ih imate, i preuzmete inicijativu!

Marcin Radon (SGM), Poljska