Архива | новембар, 2014

Aquarion i matematika

30 нов

ŠTA POVEZUJE AQUARION I MATEMATIKU?

1c

Flaširana voda i plastika

Sve više ljudi i porodica u Srbiji, a o onima van da i ne govorimo, koristi flaširanu vodu za piće. Razlozi su različiti: zagađena voda u vodovodima, zagađena voda koja se u većini seoskih domaćinstava uvodi preko hidrofora jer u takvim sredinama ne postoji kanalizacija već otpadna voda preko cevi ide u septičke jame a iz njih direktno u tlo i tako ga zagađuje raznim henikalijama, fekalijama i drugim opasnim elementima koji se kroz cevi ponovo vraćaju u česme u domaćinstvu, kao i bacanje i neorganizovano odlaganje svakojakih otpada.

1b

Zbog svega toga se sve više koristi flaširana voda. Taj trend je postao normalan a posao veoma unosan pa se više i ne zna da li je flaširana voda koju kupujemo baš ona marka koja stoji na etiketi, jer, po običaju, čim nešto dobro krene, odmah se pojave i falsifikatori pa sve ćešće se mogu naći obaveštenja u medijima da pazimo šta kupujemo jer mnogi proizvođači pakuju običnu česmovaču, nalepe nalepnicu nakićenu raznoraznim “prednostima” i kvalitetom te vode i tako se bogate na račun onih koji im veruju. U prilog tome ide i činjenica da mnogi proizvođači ne žele das otkriju izvore sa kojih toče i flaširaju vodu koju skupo prodaju. Ako je to posebna, kvalitetna voda kako je reklamiraju, zašto je izvor te vode tajna koju ni za živu glavu ne otkrivaju? To samo oni znaju.

Naravno, već provereni proizvođači sa poznatih područja sa zdravom vodom postoje i dalje, imaju dobru i zdravu vodu i to stoji. Pa šta je onda problem? Zašto flaširana voda ponekad može biti opasnije od one iz česme?

Problem je plastična ambalaža. Proizvođač je dužan da na ambalaži označi kvalitet plastike pa se na njima zato i nalaze neki znaci sa brojkama i slovima. Većina ljudi nema pojma šta znače te oznake.

Zato se potrošačima savetuje da dobro pogledaju oznake na ambalaži i da izbegavaju plastiku koja može mnogo da šteti zdravlje, čak mnogo više nego neispravna voda u njoj. Voda iz opasne plastike može biti izuzetno i dugoročno štetna jer takva plastika ispušta opasne materije koje ulaze u vodu koju mi pijemo iz nje.

Ambalaža sa oznakama HDP, HDPE, LDPE i PP je najmanje opasna plastika.

Šta znače ostale oznake na plastičnoj ambalaži:

PET (PETE)

Ova oznaka označava flaše namenjene jednokratnoj upotrebi. Moguće je da ispuštaju teški metal antikon i hemijsku oznaku EPA, koji ometaju delovanje hormona, kao i neka kancerogena jedinjenja.

HDP  (HDPE)

Plastiku koja ispušta minimalan broj hemikalija u vodu.

PVC  – 3V

Ispušta dve otrovne hemikalije, koje ugrožavaju delovanje hormona u ljudskom telu, a najčešće se koristi za izradu flaša.

LDPE

Plastika koja se ne koristi za izradu flaša, nego za izradu plastičnih kesica, iako ne ispušta hemikalije u vodu.

PP

Ovo je relativno dobra plastika prepoznatljiva po beloj ili poluprovidnoj boji, koja se najčešće koristi za sirupe ili za čaše od jogurta.

PS

Plastika koja u vodu ispušta kancerogeni stiren, a koristi se za izradu čaša za kafu koje su za jednokratnu upotrebu, ali može se pronaći i kod ambalaža u koje se pakuje brza hrana.

PC ili bez oznake

Najlošija plastika za prehrambene proizvode jer izlučuje hemikaliju BPA.  Uprkos tome koristi se kod izrade flašica za bebe, sportske flaše i posude za spremanje hrane. Dokazano je da se u PET ambalaži nalaze štetni sastojci. Ipak, ne treba paničiti jer mogućnost zagađenja sadržaja u flaši je malo verovatna, ali sumnje ostaju posebno one da se pod delovanjem svetlosti i/ili temperature struktura PET polimera razgrađuje, čime se otrovnim proizvodima zagađuje sadržaj, piše nadlanu.com.

Kakva onda matematika povezuje CaliVita Aquarion aparat za filtriranje, alkalizaciju i jonizaciju vode u domaćinstvu i korišćenje flaširane vode?

Pre svega zdravlje jer je voda iz Aquariona zdrava – oslobođena teških metala i svega što može da ugrozi naše zdravlje, bogata kiseonikom bez koga nema ni zdravlja, alkalizovana – živa voda koja hrani naše ćelije.

Drugo, ako prosečna četvoročlana porodica za dnevno koristi  najmanje 5 l vode, što bi bilo normalno jer odrasla osoba treba da popije dnevno najmanje 1,5-2 l vode, deca do 1 l, najjeftinija varijanta je balon vode od 5-6 l. To je 365 balona vode godišnje. Kad se to pretvori u novac na godišnjem nivou, to je oko 50000 dinara. Za tri godine to je oko 150000 dinara, taman koliko košta Aquarion čiji je vek trajanja, ako se pravilno instalira i koristi, više od 20 godina.

Naravno, za one koji kupuju vodu u flaši umesto u balonu, cena na godišnjem nivou je mnogo veča.

Dakle, Aquarion je prava i brzo isplativa investicija u zdravlje cele porodice.

O Aquarionu pročitajte OVDE.

Aquarion

AQUAQION – Aparat za filtriranje, alkalizaciju i jonizaciju vode

30 нов

AQUARIONAparat za filtriranje, alkalizaciju i jonizaciju vode

8

Aquarion je najsavremeniji sistem za filtriranje, alkalizaciju i jonizaciju vode!

Jonizator je napravljen je tako da osigurava dugogodišnje snabdevanje čistom i zdravom, višestruko korisnom vodom. Ova neverovatna voda ima mnoge specifi čnosti i koristi za zdravlje  cele porodice.

Aquarion proizvodi filtriranu alkaliziranu, joniziranu vodu.

Šta je to zapravo? CaliVita koristi kompjuterski tačnu i selektivnu magnetsku energiju za provođenje elektrolize preko titan platinastih elektroda, unutar stanice vode.

Magnetska energija razdvaja vodu na alkalizovanu (visoki pH) i zakiseljenu (niski pH) tok, bez korišćenja hemikalija. Ovakva jonizacija vode restrukturira molekule i smanjuje veličinu klastera, dodatno veže molekule kiseonika i koncentriše jonizovane, apsorbirajuće i korisne minerale poput kalcijumaa, magnezijuma i kalijuma.

Aquarion takođe proizvodi zakiseljenu vodu. Ova vrsta vode ima niski pH, niži od pH=6 i koristi se za vanjsku primenu. Ova kisela voda, koja deluje na načine na koji obična voda iz slavine, fi ltrirana ili flaširana voda ne mogu delovati. 

Zašto je Aquarion najnapredniji jonizator na svetu

Revolucionarni novi automatski dinamički sistem toka koji koristi patentirane solenoidne ventile.

Pomoću sistema solenoidnih ventila jonizator proizvodi alkaliziranu vodu vrhunskog kvaliteta, bez odvojenog ciklusa čišćenja, karakterističnog za sve druge jonizatore. Sistem solenoidnih ventila održava željeni protok i pritisak, čime sprečava porast vrednosti i komoru za elektrolizu štiti od preopterećenja.

Takođe, reducira količinu protoka iz odvoda za zakiseljenu vodu.

Peteroslojne titan-platinaste elektrode

Koristimo najnapredniji proces galvanizacije na titan-platinastoj elektrodi, koji neprestano proizvodi vodu sa optimalnim ORP

(oksidacijsko-redukcijskim potencijalom) na odabranom nivou pH.

Trostruke membrane

Jedinstvene membrane izrađene od prirodne celuloze, presvučene PE i obrađene surfaktantima, održavaju jednoličan pH, ORP i izmenu jona između kiselog i alkalnog, bez obzira na promene u pritisku, protoku ili brzini.

Sprečavaju porast vrednosti time što koriste novi materijal – fermion.

Specijalne elektrode

Kada se posmatra poprečni presek elektrode, pod povećanjem od 700 puta, može se videti da elektrode imaju vrlo oštre vrhove i da grade udoline. Jonizator koristi specijalne elektrode koje stvaraju reduciranu vodu s optimalnim ORP i stabilnim nivoom pH.

Vrhunski jednostruki nano-srebrni višefazni fi lter sa 9 podešenja

Visokovredni filter materijali osiguravaju proizvodnju zdravije i čistije vode, jer vežu širok spektar kontaminanata, a istovremeno dopuštaju prolaz korisnim mineralima.

Snabdevanje vodom jednim dodirom na ON/OFF

Za razliku od jonizatora s ručnom kontrolom snabdevanja vodom, gde korisnici moraju stalno proveravati protok, ovaj  jonizator ima patentirane solenoidne ventile koji automatski kontrolišu protok. To osigurava jednostavnu uporabu i optimalno upravljanje – bez nagađanja!

Odabir vode i indikatori načina rada

Jonizator ima atraktivni FND ekran u boji koji jednostavno prepoznaje vaš izbor

Simboli i boje, jednostavni za razumijevanje, prepoznaju vrstu i razinu vode koju ste odabrali na uređaju.

Indikator glasa

Glas vas upozorava na odabir alkalizirane, zakiseljene ili pročišćene vode.

Jačinu zvuka možete prilagoditi ili ga, ako želite, jednostavno isključiti (ON/OFF). 

9 podešenja za pH

Širok izbor razina pH. Pogodnost poboljšanog upravljanja na jedan dodir.

Digitalni indikator promene filtera 

Digitalni indikator, jednostavan za očitavanje, pruža približnu vrednost preostalog veka trajanja filtera. Pravovremena promena filtera osigurava optimalan rad., uz digitalni brojač, kao podsetnik za promenu fi ltera po isteku vremena trajanja filtera, zatreperiće novo indikacijsko svetlo.

Pogodnost poboljšane zamene filtera

Nakon što skinete poklopac kučišta filtera, mehanizam s oprugom omogućuje vam jednostavnu zamenu filtera.

MICOM kontrolni sustav

MICOM kontrolni sistem optimizira pH i ORP vode i pomaže održati vaš jonizator u vrhunskoj radnoj formi. Novo indikacijsko svetlo upozoriće vas ako je potrebno servisirati vaš jonizator.

Kontrola toka

Potpuno automatizovana kontrola toka preko novog naprednog patentiranog sistema ventila uveliko poboljšava optimizaciju pH i ORP-a vode iz Aquariona.

O kvalitetu – štetnosti flaširane vode pročitajte OVDE:

Aquarion možete instalirati na tri načina:

1) na sudoperu, pričvršćen na slavinu pomoću prebacivača

2) na sudoperu, direktno na cev za hladnu vodu (bez prebacivača)

3) ispod sudopere – potpuno sakriven, s malom odgovarajućom slavinom.

Preporučuje se da način 2 i 3 obavlja vodoinstalater.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Nasledna penzija u Mrežnom Marketingu

28 нов

This is a short version of „Pension vs Royalty“ and it endeavors to shed light on the problems of pensions in less than two minutes…

Ово је кратка верзија o „Penzijskom kraljevstvu“ rasvetljava preobleme penzija i mogućnost sticanja nasledne penzije u MLM sistemu ako se posao shvati i radi ozbiljno i profesionalno.

Sta je to mrežni marketing?

Mrežni Marketing (Network Marketing) ili Multilevel marketing je legalna grana trgovine (marketinga) čiji je zadatak da omogući brže i efikasnije dopremanje roba i usluga od proizvođača do krajnjeg potrošača. Proistekao je iz sistema Franšize uklonivši njen osnovni nedostatak – neophodnost ulaganja velikog početnog kapitala. Funkcioniše po principu SVOJA DOBRA ISKUSTVA SA PROIZVODIMA PRENESI DALJE. Jasno je da po tom sistemu ne mogu da se prodaju loši proizvodi jer bi reklama imala suprotan efekat. Zato kompanije koje rade po sistemu Mrežnog Marketinga vode računa o kvalitetu svojih proizvoda jer jednom izgubljeno poverenje se ne vraća lako, naročito kada na tržištu vlada poplava sličnih proizvoda.

Kao privredna grana izučava se na univerzitetima širom sveta. Kad nas se stidljivo napominje na nekim fakultetima jer smo, na žalost,  poznati po tome da uvek kaskamo za svetom. Šteta  jer to je grana trgovine koja može da zaposli neograničen broj ljudi bez obzira na nivo obrazovanja, političku opredeljenost, veroispovest, poznavanje jezika i slično i tako promeni sve lošiju sliku nezaposlenosti. Možda je baš to i razlog što se ovoj poslovnoj mogućnosti ne posvećuje pažnja jer su ljudi koji se bave ovim biznisom nezavisni u odnosu na partije i politiku pa niko ne može da ih obmanjuje, vrbuje i „pritiska“. To su slobodni ljudi koji misle svojom glavom, koji imaju životne ciljeve i žele da ih ostvare.

U svojoj osnovi Mrežni Marketing je savremeni način trgovine u kome se informacije o proizvodima i uslugama prenose od proizvođača do potrošača preko mreže potrošača izgrađene na osnovu ličnih kontakata među ljudima (od usta do usta). Kao privredna grana Mrežni Marketing godišnje pravi promet od više stotina milijardi dolara. Prisutan je u preko 140 zemalja sveta. Uključuje više desetina miliona slobodnih preduzetnika. Sve veći broj velikih svetskih kompanija odlučuje se da deo svojih proizvoda plasira i putem mrežnog marketinga, bilo osnivanjem sopstvenih kompanija ili češće putem već postojećih sistema. Pored nabavke proizvoda po fabričkim cenama, potrošaču je pružena mogućnost da na osnovu svojih preporuka ostvaruje zaradu. Sistem na osnovu koga firma vrši isplate naziva se Marketing plan (SISTEM POSLOVANJA).

Razlozi zašto ljudi rade mrežni marketing?

Mrežni marketing je i više od same poslovne mogućnosti jer istovremeno može da obezbedi:

1. Dopunsku zaradu
2. Finansijsku nezavisnost (visoki prihodi i kada više niste aktivni u poslu)
3. Više slobodnog vremena
4. Razvoj sopstvenog preduzetništva
5. Lični razvoj kroz sistem obuke
6. Pomaganje drugima da ostvare svoje ciljeve
7. Prevremena penzija – pasivni prihod u vidu autorskog prava
8. Brigu o potomstvu (nasledna penzija)
9. Donatrorstvo
10. Putovanja
11. Upoznavanje novih osoba i sticanje trajnih prijateljstva širom sveta

Različite osobe će iz različitih razloga krenuti u ovaj poslovni poduhvat. Ali za svakoga je Mrežni Marketing najbrže i najefikasnije prevozno sredstvo do željenih ciljeva. Uz takvo prevozno sredstvo dobija se i tim iskusnih instruktora direktno zainteresovanih da im saradnici što pre postanu uspešni jer time i oni postaju uspešni. Zato se za ovaj sistem kaže da „nije dobar, jednostavno je najbolji“, najpravedniji, nahumaniji..

Onaj ko svati sistem, nikad se više ne odvaja od njega i ne pokušava više da kroz klasičan posao radi za druge.

CaliVitin sistem je do tančina razrađen i proveren. Kompanija Vam nudi sve moguće alate za rad i praćenje svog napredovanja „na dugme“. Vama ostaje samo odluka, istrajnost i organizacija rada za koju ćete dobiti svu pomoć od već iskusnih i uspešnih graditelja mreže.

Ne košta Vas ništa da probate. Uslov je samo minimalna kupovina proizvoda da biste postali registrovan član kompanije. Dalje su Vam vrata otvorena u čitavom svetu. Možda ste baš Vi ti pored kojih prolazi ova zlatna kočija. Uskočite u nju i život će Vam se istog momenta promeniti.

Srećno 🙂

snovi

Zašto svetska zdravstvena organizacija savetuje korišćenje dodataka ishrani?

28 нов

Why we need food supplements?

Did you you know that even when we want to follow a healthy diet, our food just don’t have the same amount of nutrients it used to have say 40 years ago?

Da li ste znali da, čak i ako želimo da koristimo zdravu hranu, naša hrana jednostavno nema istu količinu hranljivih materija kao nekad pre 40 godina?

3

Zašto ljudi viču kad su ljuti?

27 нов

ZAŠTO LJUDI VIČU?

(Nepoznat autor)

Jednom je jedan hinduistički učitelj naišao na porodicu čiji su članovi ljutito vikali jedni na druge. Uz smešak, pitao je svoje učenike:

– Zašto ljudi viču kad su ljuti?

Učenici su razmišljali neko vreme:

– Zato što izgubimo strpljenje, zato vičemo – reče jedan.

– Ali, zašto bi vikao ako je osoba pored tebe? – pita učitelj – Zar nije moguće govoriti tiho i lagano?

Učenici su davali još neke odgovore, ali nijedan nije zadovoljio učitelja. Naposletku je objasnio:

– Kada su dve osobe u svađi, ljutite, njihova se srca jako udalje. Zato moraju vikati jedno na drugo, da njihov glas premosti udaljenost i da se mogu čuti. Što su ljući, glasnije moraju vikati, jer je udaljenost među njima veća.

Potom je učitelj pitao:

– Šta se dogodi kada se dve osobe zaljube? Ne viču jedno na drugo, već govore tiho i nežno. Zašto? Njihova srca su veoma blizu. Udaljenost među njima je veoma mala. A, šta se dogodi kada se još više vole? Ne govore. Samo šapuću i još više se zbližuju u svojoj ljubavi. Konačno, ne treba im više ni šapat. Samo se gledaju, i to je sve. Takve su dve osobe koje se vole.

Onda je rekao:

– Kada se svađate, nemojte dozvoliti da se vaša srca udalje, ne izgovarajte reči koje bi mogle da vas još više udalje, jer će doći dan kada će udaljenost biti tako velika, da više neće biti puta nazad.

Nepoznati autor

„Upravo sada je Mrežni Marketing jedina sila koju vidim, koja ima potencijal da učini veliku promenu!“

26 нов

NOVINAR: Kako mrežna trgovina deluje u odnosu na dosadašnje oblike trgovanja?

POL PILZER (Paul Zane Pilzer):

 Današnja mrežna trgovina deluje skoro u potpunosti na intelektualni način. Proizvode dostavljaju drugi. Najzanimljivije je to, da distribuciju vrše sami kupci proizvoda. Preduzeća, koja se odluče na taj način trgovine, imaće najefikasniji prilaz do kupaca. A sami kupci mogućnost da i sami učestvuju u podeli te ogromne dobiti koju će stvoriti ova grana. Najuspešniji među njima bez sumnje postaće veoma bogati ljudi, dok će mnogima drugima ovaj način poslovanja pružiti veoma kvalitetan i materijalno siguran život.

Upravo sada je mrežni marketing jedina sila koju vidim, koja ima potencijal da učini veliku promenu.

***

Mali broj ljudi u našoj zemlji je spremno da promeni sebe, da shvati da je vreme novac i da je Mrežni Marketing pravi posao da se svaka sekunda utrošena u taj posao isplati i to na duže staze – na potomstvo, jer uspeh u ovom poslu se nasleđuje kao i svaka inovina. To je posao “težak” milionima evra bez obzira što lično ništa ne ulažete kao registrovan član. U početku nema velike zarade, ali ako ste istrajni i uporni, a proizvodi koje reklamirate/prodajete kvalitetni, nema granica u zaradama koje stalno rastu. Ako ste vizionar, ako znate šta hoćete, imate cilj i ne odustajete bez obzira na padove bez kojih nema ni uspeha, ako umete da se organizujete, da svoje vreme posvetite onima koji su oduševljeni poslom, koji su otvoreni za učenje i nova saznanja, koji takođe imaju životne ciljeve i žele da ih ostvare, koji su komunikativni i spremni da i drugima pomognu, čuda su moguća i ostvariva

 Kolektivna energija nema granica.

Zato krenite odmah! CaliVitanci Vas čekaju raširenih ruku i srca. Zdravlje treba svima. Baš svima.

Flasa tekst

Šta čekate?

26 нов

Na sve strane otkazi, sve manje plate – sve veći pritisak na zaposlene i sve veći zahtevi od njih, sve duže radno vreme – sve manje vremena za decu i porodicu, nesigurnost i strah za porodicu, za opstanak, nedostatak uslova za stvaranje nove porodice, …   i Vi još razmišljate šta ćete!

Sta čekate?

Mrežni Marketing je tu, pored Vas, zar ga još niste upoznali i prepoznali??? Ovo je pravo vreme za pokretanje biznisa u Mrežnom Marketingu!

Mrežni Marketing može da promeni Vaš život, da Vam pruži sve što sada nemate i za čim žudite.

Mrežni marketing može da promeni sliku nezaposlenosti u Srbiji, u svetu već menja!

Mrežni marketing može da promeni položaj žene u društvu. Poznato je da žene pre muškaraca prepoznaju ovu šansu i da ih ima više od muškaraca u ovom biznisu!

Robert Kiosaki

CaliVita nije obična kompanija koja radi po sistemu mrežnog Marketinga. CaliVita je porodica zdravih, veselih, zadovoljnih ljudi kojima je ČOVEK pre profita. CaliVita je kvalitetan život u pravom smislu te reči.

Pridružite nam se i promenite svoj dosadašnji život satkan od straha i briga. Nemate šta da izgubite jer ne ulažete kapital a dobijate sve na tacni. Od Vas zavisi da li ćete sa te tacne uzeti mrvicu, parče ili celu tortu.

4